Cursussen en Trainingen

Beroepsondersteunende cursussen en trainingen (op maat gemaakt) voor professionals in de zorg.

Cursussen en trainingen

Wij bieden een- en meerdaagse cursussen en trainingen voor zorgprofessionals in hybride vorm aan. Digitaal wat kan, fysiek wat moet. Een gezonde combinatie van e-learning en praktijktraining waarvan simulatieonderwijs een onderdeel is.

e-learnings

Het doel van onze e-learnings is om kennis binnen je eigen vakgebied te verhogen. Met onze e-learnings volg je lessen op je computer, laptop of smartphone in je eigen tijd en op je eigen tempo. Er zijn allerlei onderwerpen om over te leren.

coaching

Een goede coach vergroot het succes van anderen en haalt het beste in hen naar boven. Onze coaching is erop gericht mensen bewuster te laten worden van hun manier van denken en leren en wat verder ontwikkeld kan worden.

EDU-line
Dé opleider voor mensen in de zorg
De zorg is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe inzichten, kennis, technieken en vaardigheden volgen elkaar in rap tempo op. Ben je zorgprofessional en wil je je kennis op peil brengen en houden, verdiepen of verbreden? Bij ons vind je cursussen en trainingen die aansluiten bij je leerbehoefte.
onze sterke punten ->
Hoe persoonlijk is persoonlijk? Voor ons betekent dit onder andere: bereikbaar zijn, korte lijntjes, een goed gesprek voeren, oprechte interesse en grote betrokkenheid tonen, een gedegen advies geven en maatwerk leveren.
Maatwerk leveren is wat ons betreft essentieel. Alleen daarmee raak je de deelnemer en kan het geleerde beklijven. Een cursus of training wordt door ons steeds aangepast aan de context waarin gewerkt wordt.
Wij stellen alles in het werk om vragen nog dezelfde dag te beantwoorden. Cursussen en trainingen kunnen in de meeste gevallen binnen 1 à 2 weken worden uitgevoerd.
Onze trainers zijn professionals met passie voor zorg en leren. Met veel kennis en ervaring en groot enthousiasme om deze te delen met cursisten, weten zij een training leuk, leerzaam en interactief te maken.
Professioneel is in onze beleving het continue bezig zijn met ons vak: onderwijsproducten voor zorgprofessionals ontwikkelen, organiseren en uitvoeren. Daarbij halen we zoveel mogelijk uit onszelf en stellen ons open voor feedback.
Onze passie ligt in het helpen van mensen bij hun persoonlijke/professionele ontwikkeling en om noodzakelijke veranderingen zelf in gang te zetten, vast te houden en uiteindelijk te borgen. Vooral het stimuleren om te leren vanuit een intrinsieke motivatie en niet vanuit een houding: “We doen het omdat het moet of omdat we het altijd zo deden”, is daarbij een belangrijke drijfveer.
3
okt
Scenariotraining SEH
4
okt
Emergency Procedures Adult Patients (EPAP) -brede basis (2-daags, 1/2)
5
okt
Emergency Procedures Adult Patients (EPAP) -brede basis (2-daags, 2/2)
11
okt
Cursus PEP-VVO
12
okt
Symposium Ademloos – Thema Luchtwegmanagement en Mechanische Beademing
1
nov
Vitaal Bedreigde Patient (VBP)
8
nov
Emergency Procedures Adult Patients (EPAP) -herhaling (1-daags)
14
nov
Scenariotraining SEH
15
nov
Pediatric Emergency Procedures (PEP) -herhaling
21
nov
Scenariotraining Kinderafdeling
Behoeftepeiling cursus Cardiologie en ECG- interpretatie
Graag wil ik uw aandacht vestigen op een nieuw initiatief dat we begin 2024 vanuit EDU-line willen lanceren: een …
Podcast – Elektrische Impedantie Tomografie (EIT) bij mechanisch beademing, deel 2 van 2
Deze Podcast is gewijd aan het onderwerp Elektrische Impedantie Tomografie (EIT) bij mechanisch beademing. Deskundige op dit gebied is …
Podcast – Elektrische Impedantie Tomografie (EIT) bij mechanisch beademing, deel 1 van 2
Deze Podcast is gewijd aan het onderwerp Elektrische Impedantie Tomografie (EIT) bij mechanisch beademing. Deskundige op dit gebied is …
Podcast – Het gezicht achter EDU-line, wie is Ray Vondenhoff?
In deze podcast gaan we Ray Vondenhoff interviewen. Eigenaar van EDU-line en onderwijskundige. We hebben dit interview op video opgenomen …
Symposium Ademloos 12-10-2023
Luchtwegmanagement en mechanische beademing zijn onder andere van cruciale betekenis voor de gezondheid en het welzijn van patiënten met …
Podcast – De classificatie van Chatburn m.b.t. beademing
Serie ‘Kind en ziekenhuis’ – S01E03 ‘𝘿𝙚 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙚 𝙫𝙖𝙣 𝘾𝙝𝙖𝙩𝙗𝙪𝙧𝙣 𝙢.𝙗.𝙩. 𝙗𝙚𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙣𝙜’ Welkom bij “Kritiek, de podcast”. Deze serie …
Podcast – Mechanische beademing bij kinderen
Serie ‘Kind en ziekenhuis’ – S01E02 ‘Mechanische beademing bij kinderen’ Welkom bij “Kritiek, de podcast”. Deze serie die uit …
Podcast – Kind met ademhalingsproblemen op de PICU
Serie ‘Kind en ziekenhuis’ – Afl. ‘Kind met ademhalingsproblemen op de PICU’ Welkom bij “Kritiek, de podcast”. Deze serie …
EDU-line opnieuw geaccrediteerd
𝙀𝘿𝙐-𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙤𝙥𝙣𝙞𝙚𝙪𝙬 𝙜𝙚𝙖𝙘𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩𝙚𝙚𝙧𝙙 In januari heeft het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), een onafhankelijke gecertificeerde instelling, de CRKBO-audit …
EPAP-cursus
Weer een groep enthousiaste SEH verpleegkundigen (i.o.) in actie bij onze cursus Emergency Procedures Adult Patients (EPAP). Deze keer …