edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Castermans,G., “Waarborg voor kwaliteit van verpleegkundig handelen, 2011”

Binnen de beroepsvereniging V&VN IC staan de aspecten kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van de (Ic-)verpleegkundigen hoog in het vaandel. Vanuit deze gedachte werd in 2009 een eigen ontwikkeld herregistratiesysteem voor IC-verpleegkundigen geïmplementeerd. 

Dit herregistratiesysteem, waarbij de deskundigheid van de Ic-verpleegkundige bijgehouden kan worden en de deskundigheidsbevorderende activiteiten op basis van een accreditatiesysteem beoordeeld worden, is binnen de intensive care’s positief ontvangen.

In de samenwerking tussen de beroepsvereniging en V&VN vormt dit systeem dan ook nog steeds een belangrijk punt. Om de kwaliteit van het IC-verpleegkundig handelen ook in de toekomst te kunnen garanderen heeft de educatiecommissie V&VN Ic op verzoek van het bestuur een nieuwe project opgezet.

Wat is de aanleiding?
De Inspectie voor de gezondheidszorg (IgZ) gaf opdracht aan de zorginstellingen om een centraal toetsingskader aangaande verpleegkundige handelingen in te richten. meerdere ziekenhuizen hebben hier in meer of mindere mate gehoor aan gegeven.
Klik hier en lees verder het volledige artikel van het Verenigingsnieuws V&VN IC.