DOELGROEP
 • Verpleegkundigen
 • Verzorgenden IG
 • Medici (aangepaste versie)

(niet werkzaam in een universitair of algemeen ziekenhuis)

DETAILS
 • Accreditatie
 • Studiebelasting:
  – E-learning en toets: 3 uur
  – Praktijkdeel cursus: 7 uur
 • Certificaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
INSCHRIJVEN
DELEN

Basiscursus Vitaal Bedreigde Patiënt

Overal waar zorg wordt verleend aan patiënten, kunnen zorgverleners geconfronteerd worden met stoornissen welke een grote diversiteit aan problemen veroorzaken die gevolgen kunnen hebben op fysiek en psychosociaal vlak. Ook juridische en ethische aspecten spelen bij de zorg een belangrijke rol. Een patiëntencategorie die, om verschillende redenen die in deze cursus nader belicht zullen worden, bijzondere aandacht vraagt, zijn kinderen.

De zorg voor de vitaal bedreigde patiënt, die in deze cursus centraal staat, vraagt specifieke competenties van alle zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn. Het is daarom van belang dat professionals de in dit kader benodigde kennis en vaardigheden blijvend onderhouden en zelf en met elkaar reflecteren op situaties die zich in de praktijk voordoen.

De cursus wordt in blended vorm aangeboden, d.w.z. dat de cursus bestaat uit:

 • Een digitaal deel bestaande uit een e-learning en een toets
 • Een klassikaal deel waarin ‘hands-on’ oefeningen (technische en niet-technische vaardigheden) plaatsvinden.

Deze cursus is gericht op de zorg voor zowel volwassen patiënten en kinderen waarbij acute veranderingen in de gezondheidstoestand dreigen of hebben plaatsgevonden. Voor een groot deel van de inhoud geldt dat deze betrekking heeft op de patiënt in het algemeen.


Doelstellingen:

Verwerven van relevante kennis die nodig is om kwaliteitszorg te kunnen bieden aan patiënten met ziekte of letsel, waaronder:

 • Kennis van de biopsychosociale ontwikkeling van kinderleeftijd tot volwassen leeftijd
 • Inzicht in de impact van opname en verblijf op een patiënt, zijn/haar ouders/vertegenwoordigers en naasten
 • Inzicht in de huidige kwaliteit van zorg voor de zieke of gewonde patiënt en de mogelijkheden om deze kwaliteit te verbeteren
 • Kennis van methoden waarmee gestructureerde zorg kan worden verleend aan patiënten in acute en niet-acute situaties
 • Kennis van relevante acute pathologie en trauma

Ga naar de website van onze academy en bekijk direct de e-learning.