DOELGROEP
 • Verzorgenden (IG);
 • Verpleegkundigen (mbo en hbo);
 • Doktersassistenten;
 • Praktijkondersteuner;
 • Verpleegkundig Specialisten;
 • Physician Assistants;
 • Co-assistenten;
 • Arts-assistenten;
 • Artsen.
DETAILS
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en Verpleegkundig Specialisten Register (e-learning: 4 punten)
 • In-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 12 (afhankelijk van geldend protocol Covid-19)
UITVOERING
 • Initiële cursus: 5 dagdelen (in overleg ochtend, middag, avond)
 • Cursus is verdeeld over 5 – 10 weken
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Basisscholing Palliatieve zorg
DELEN

Basiscursus Palliatieve Zorg

Inhoud

Oog voor de mens achter de patiënt, dat is wat palliatieve zorg bijzonder maakt. Behalve aandacht hebben voor lichamelijke klachten en pijn, is het hebben van aandacht voor psychische, sociale en/of spirituele vragen van de patiënt en/of zijn naasten essentieel in het verlenen van goede palliatieve zorg. De ‘patient journey’ (‘patiëntreis’) wordt als opleidingsmodel gehanteerd.

Leerdoelen

 • De deelnemer kan de kernwaarden en principes van palliatieve zorg uitleggen en op basis hiervan een gesprek met patiënt en/of naasten voeren
 • De deelnemer kan uitleg geven over termen als gezamenlijke besluitvorming, markeren, proactief zorgplannen en geeft aan welke rol hij/zij binnen het interprofessionele team kan nemen
 • De deelnemer kan het belang voor het welbevinden op zowel de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie van het individu uitleggen en bespreekt welke professionals in het palliatieve netwerk betrokken kunnen worden
 • De deelnemer benoemt de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg benoemen, kan meetinstrumenten en passende interventies inzetten.
 • De deelnemer benoemt ethische dilemma’s en geeft aan op welke wijze deze bespreekbaar gemaakt kunnen worden
 • De deelnemer legt uit op welke manier aandacht voor begeleiding van naasten vormgegeven kan worden, zowel tijdens de palliatieve fase als ook de nazorgfase.

Onderdelen

 • Voorbereidende opdracht
 • Verwerkingsopdracht
 • Eindopdracht op basis van casus uitwerking
 • Vijf plenaire dagdelen waarin kennis en inzichten worden verworven. Werkvormen zoals presentaties, discussies, scenariobesprekingen en groepsopdrachten

Thema’s

 • Palliatieve zorg, kernwaarden en principes
 • Gezamenlijke besluitvorming, markeren en proactieve zorgplanning
 • Aandacht voor fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensies
 • Organisatie van palliatieve zorg
 • Ethische en juridische aspecten

Ga naar de website van onze academy en bekijk direct de e-learning.