DOELGROEP

Medewerkers die een directe coördinerende functie hebben bij de capaciteitsplanning en patiëntenstromen binnen de ziekenhuisorganisatie. Dit kunnen verpleegkundigen, artsen en managers zijn.

DETAILS
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (20 punten)
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 12
 • Mono-/multidisciplinair
UITVOERING
 • Initiële cursus: 5 bijeenkomsten (dagdelen)
 • Bijeenkomsten verdeeld over een periode van 5 maanden
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Capaciteits Coordinator
DELEN

Capaciteits-Coördinator

Inhoud

Een bekend probleem binnen de huidige ziekenhuiszorg is de stagnatie in de doorstroom van patiënten. Met name in de avond en nacht worden knelpunten gesignaleerd in de patiënten logistiek vanuit de acute afdelingen (met name de SEH en AOA) naar de verschillende verpleegafdelingen. Een gevolg hiervan is (1) een niet optimale bedbezetting, (2) patiënten in ‘verkeerde’ bedden en (3) onnodige patiëntenstop.

Leerdoelen

De deelnemer leert op professionele wijze en binnen hiervoor geldende kaders (teamsamenwerking, organisatieafspraken, protocollen, algemene wet- en regelgeving) adequaat en verantwoord processen rondom beddencapaciteit aan te sturen c.q. te begeleiden. Hierbij maakt hij/zij gebruik van zijn/haar vakinhoudelijke competenties en de kennis, inzichten en vaardigheden die verworven worden tijdens de cursus.
De deelnemer leert op basis van competenties professionele afwegingen te maken ten aanzien van het bieden van vakinhoudelijke ondersteuning binnen de (verpleeg)afdelingen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van complexe handelingen, het instrueren van medewerkers dan wel het delegeren naar andere disciplines.
De deelnemer intervenieert proactief bij te verwachten capaciteitsproblemen, door deze bespreekbaar te maken binnen het interprofessionele team, voorstellen te doen, uitvoering te geven aan oplossingen en evaluatie van ondernomen interventies te plannen.

Onderdelen

De rode draad binnen de cursus “Capaciteits-Coördinator” zijn de vaardigheden (1) afstemmen, (2) aansturen, (3) onderbouwen en (4) bruggen bouwen.
De cursus “Capaciteits-Coördinator” bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Cursusboek
 • Een voorbereidende praktijkopdracht die bedoeld is om een individuele beginsituatie vast te stellen
 • Vijf plenaire bijeenkomsten van 4 uur waarin kennis en inzichten worden verworven. Werkvormen zoals presentaties, discussies, scenariobesprekingen, groepsopdrachten en action learning
 • Een praktijkperiode van minimaal 16 weken waarin integrale toepassing van kennis en vaardigheden kan plaatsvinden
 • Verwerkingsopdracht(en)
 • Eindopdracht in de vorm van het uitwerken van een patiënten logistiek probleem

Thema’s

 • Functieprofiel van de Capaciteits-Coördinator binnen de eigen organisatie
 • Netwerkkaart & Relatiemanagement
 • Kwaliteit en veiligheid binnen de eigen organisatie
 • Leiderschap en interprofessioneel samenwerken
 • Integraal capaciteitsmanagement; dialoog met het interprofessionele team
 • Stressmanagement en persoonlijke effectiviteit