DOELGROEP
 • SEH-verpleegkundigen, Bachelor Medisch Hulpverleners.
 • SEH-artsen, arts(en)-assistenten SEH
DETAILS
 • Accreditatie: V&V/KNMG
 • Studiebelasting:
  Voorbereiding a.d.h.v. cursusboek: min. 5 uur
  E-learning: 1 uur
  4 Bijeenkomsten: 16 uur
  Individuele en groepsopdrachten (3): 10-15 uren
 • Certificaat: na afsluiting per e-mail in pdf-formaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers (afhankelijk van geldende richtlijnen Covid-19)
 • Mono-/multidisciplinair
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Coördinator Spoedzorg
DELEN

Coördinator Spoedzorg

De cursus Coördinator Spoedzorg is speciaal ontwikkeld om SEH-professionals toe te rusten de bij de coördinerende rol passen de taken en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren c.q. te kunnen dragen. Het leerproces wordt ondersteund door relevante theoretische kaders en interactieve sessies. Aspecten rondom zorgvraag en zorgaanbod, personele inzetbaarheid en logistiek worden inzichtelijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten zal d.m.v. verschillende didactische werkvormen toegewerkt worden naar het (leren) toepassen van verworven kennis en inzichten. Praktijkopdrachten dienen ertoe om de eigen rol in het zorg proces te evalueren en te ervaren welke vaardigheden op welk niveau ontwikkeld moeten worden.

Inhoud:

 • Context en doelstelling
  o Kwaliteit binnen de Spoedeisende Hulp
  o Veiligheid en veilige zorg
  o Multidisciplinaire samenwerking en communicatie
  o Crew Resource Management
  o Juridische en ethische aspecten
 • Coördinatie van zorg op de Spoedeisende Hulp
  o Patiëntenstromen in geïntegreerde acute-zorg voorzieningen
  o Instroom – doorstroom – uitstroom
 • De rol van de Coördinator Spoedzorg
  o Profiel en competenties
  o Persoonlijke effectiviteit & stress-hantering

Onderdelen:

 • Interviews (vooraf)
 • Theoretische kaders (plenaire bijeenkomsten)
 • Opdrachten (individueel en groep)
 • Presentaties (tijdens bijeenkomsten en eindopdracht)

 

N.B. Implementatietraject wordt geadviseerd.