DOELGROEP
 • Verpleegkundigen van de afdeling Spoedeisende Hulp die bij aanvang van de cursus over minimaal de volgende basiskwalificaties beschikken:
  • Diploma verpleegkunde (MBO/HBO)
  • Diploma SEH-verpleegkundige
  • Bachelor Medisch Hulpverleners.
DETAILS
 • Accreditatie: op aanvraag
 • Studiebelasting:
  Zelfstudie a.d.h.v. cursusboek en e-learning: 20 uur
  Bijeenkomsten: 5 dagdelen van 4 uur, totaal 20 uur
 • Certificaat: na afsluiting digitaal
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers: max. 12 per groep
 • Mono-/multidisciplinair
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Coördinator Spoedzorg
DELEN

Coördinator Spoedzorg

De cursus Coördinator Spoedzorg is ontwikkeld om SEH-professionals te trainen bij het uitvoeren van coördinerende en organiserende taken. Het leerproces wordt ondersteund door relevante theoretische kaders en interactieve sessies. Aspecten van CRM (Crew/Crisis Resource Management) worden inzichtelijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten leren deelnemers a.d.h.v. prikkelende methoden om verworven kennis en inzichten in verschillende scenario’s toe te passen. Praktijkopdrachten dienen ertoe om de eigen rol in het zorgproces te evalueren en te ervaren welke vaardigheden op welk niveau ontwikkeld moeten worden.

Inhoud:

 • Context en doelstelling
  o Kwaliteit binnen de Spoedeisende Hulp
  o Veiligheid en veilige zorg
  o Multidisciplinaire samenwerking en communicatie
  o Crew Resource Management
  o Juridische en ethische aspecten
 • Coördinatie van zorg op de Spoedeisende Hulp
  o Patiëntenstromen in geïntegreerde acute-zorg voorzieningen
  o Instroom – doorstroom – uitstroom
 • De rol van de Coördinator Spoedzorg
  o Profiel en competenties
  o Persoonlijke effectiviteit & stress-hantering

Onderdelen:

 • E-learning
 • Persoonlijk interview
 • Plenaire sessies (oefenen)
 • Individuele en groepsopdrachten

N.B. Een implementatietraject wordt geadviseerd.