DOELGROEP

Medewerkers die trainingen, cursussen en/of workshops verzorgen en behoefte hebben aan handvatten op het gebied van voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lesbijeenkomsten.

DETAILS
 • Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 12 (afhankelijk van geldend protocol Covid-19)
 • Mono-/multidisciplinair
UITVOERING
 • Initiële cursus: 1 plenaire lesdag (9:00 – 16:00 uur)
INSCHRIJVEN
Didactische vaardigheden
REVIEWS

Gemiddelde beoordeling:

8.6
8.6/10
(5)
DELEN

Didactische vaardigheden

Inhoud

Vele medewerkers worden binnen de eigen organisatie ingezet als trainer/docent. Dit heeft veelal te maken met de specifieke expertise van de medewerker ten aanzien van een (of meerdere) onderwerpen. Maar op welke wijze kan deze medewerker zijn/haar kennis overdragen aan deelnemers aan een cursus of training? Dit vergt een aantal vaardigheden die aangeleerd kunnen worden.
Naast de basiscursus didactische vaardigheden zoals deze hier gepresenteerd worden, kunnen specifieke maatwerktrajecten opgezet worden.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Benoemt verschillende valkuilen bij het uitvoeren van een training/cursus
 • Bespreekt manieren waarop veiligheid in een groep gecreëerd kan worden
 • Bespreekt verschillende manieren waarop hij/zij in de groep kan staan en welke mogelijke effecten dit heeft
 • Legt uit welke verschillende werkvormen ingezet kunnen worden
 • Maakt een lesplan voor een eigen uit te voeren training/cursus en houdt hierbij rekening met volgordelijkheid, verschillende werkvormen en doelgroep en bespreekt dit binnen de deelnemersgroep
 • Legt uit welke vormen van weerstand kunnen optreden
 • Benoemt verschillende wijzen waarop toetsing/evaluatie plaats kan vinden

Onderdelen

 • Een voorbereidende praktijkopdracht
 • Een plenaire lesdag waarin kennis en inzichten worden verworven. Werkvormen zoals presentaties, discussies, scenariobesprekingen, groepsopdrachten en trainingssituaties

Thema’s

 • Groepsdynamiek
 • Veilig leerklimaat
 • Activerende werkvormen
 • Opzet van een lesbijeenkomst
 • Weerstand