DOELGROEP
 • SEH-verpleegkundigen
 • Arts(en)-assistenten/co-assistenten
DETAILS
 • Accreditatie: V&V/KNMG
 • Studiebelasting:
  – E-learning en toets: 3 uur
  – Praktijkdeel initiële cursus: 6 uur
  – Praktijkdeel herhalingscursus: 1 dagdeel (ochtend/middag) à 4 uur
 • Certificaat: na afsluiting per e-mail in pdf-formaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers (afhankelijk van geldende richtlijnen Covid-19)
 • Mono-/multidisciplinair
INSCHRIJVEN
 • Interesse is deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Emergency Procedures Adults (EPA)
DELEN
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Emergency Procedures in Adults (EPA)

Professionals die werkzaam zijn in de acute zorg krijgen dagelijks te maken met situaties waarin sprake kan zijn van snelle verandering van de gezondheidstoestand van patiënten. Soms is een situatie stabiel, voorspelbaar, met voldoende reactietijd en is er weinig risico om een fout te maken. Een situatie kan echter ook zeer complex zijn (wisselend, onvoorspelbaar, levensbedreigend), terwijl de noodzakelijke interventies zich in zo’n geval laten typeren als ingewikkeld, met kans op fouten, bijwerkingen en complicaties.

Kenmerkend is dat de behandeling, vooral in laatstgenoemde situaties, gebaseerd is op stabilisatie van vitale functies en op symptoombestrijding, in afwachting van een definitieve diagnose en behandelplan. Belangrijke beslissingen moeten vaak worden genomen op basis van minimale informatie over de patiënt en niet altijd kan uitputtend onderzoek worden verricht wat leidt naar een definitieve diagnose voordat de patiënt wordt opgenomen of naar huis gaat.

Dat maakt dat het werken in de acute zorg en de doelen die gesteld worden vaak wezenlijk anders zijn dan in andere delen van de zorg.

In de acute zorg wordt duidelijk hoe belangrijk directe toepasbaarheid van kennis en vaardigheden is, omdat vaak in zeer korte tijd en met relatief beperkte middelen besluiten moeten worden genomen waarvan een mensenleven afhangt.

Inhoud:

 • Deel 1 – Kwaliteitsaspecten SEH
  – Methodische zorgverlening
  – Communicatie, samenwerking en ketenzorg
  – Crew Resource Management
  – Kwaliteit en veiligheid
  – Juridische aspecten en ethiek
 • Deel 2 – Problemen met betrekking tot de A – B – C – D – E
  – Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie
 • Deel 3 – Opvang van de volwassen patiënt op de SEH
  – 5-Stappen model in de praktijk
  – Primary Assessment
  – Secondary Assessment
  – Tertiary Assessment
 • Deel 4 – Onderzoek en behandeling

Onderdelen:

 • E-learning & e-toets
 • Klassikale/teambijeenkomst (workshops/scenariotraining)