DOELGROEP
 • IC-professionals
 • Arts(en)-assistenten/co-assistenten/Physician Assistants/verpleegkundigen
DETAILS
 • Accreditatie
 • Studiebelasting:
  – Voorbereiding a.d.h.v. e-learning en cursusboek: min. 10 uren
  – Praktijkdeel: 4 uur
 • Certificaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Multidisciplinair
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Airway
DELEN

Emergency Procedures in Adult Patients (EPAP) – mechanische beademing

De cursus E.P.A.P.-mechanische beademing (bestaande uit een lesbijeenkomst en een e-learning) is bedoeld als bij-/nascholingscursus voor IC-professionals. Deelnemers verwerven de nodige kennis en inzichten om op professionele wijze binnen de hiervoor geldende kaders (teamsamenwerking, protocollen, algemene wet- en regelgeving) adequate en verantwoorde zorg te kunnen verlenen aan de vitaal bedreigde patiënt die mechanisch beademd moet worden.

 

Doelstellingen van de e-learning en de praktijkdag E.P.A.P.-mechanische beademing

 • Verwerven van specifieke kennis van een gestructureerd patiënt-assessment (ABCDE) na een overname of tijdens het verblijf op de IC van een vitaal bedreigde patiënt.
 • Herkennen en beschrijven van karakteristieken (somatische symptomen) bij een vitaal bedreigde patiënt die een bedreigde luchtweg heeft en/of beademingsbehoeftig is.
 • Verwerven van kennis van de volgende onderwerpen binnen het centrale thema:
  • longmechanica
  • ventilatie-perfusie verhoudingen
  • endotracheale intubatie en medicatietoediening
  • invasieve beademing (basisprincipes, indicaties, doelstellingen, huidige richtlijnen, chatburn-principes)
  • hemodynamiek
  • instellen van de beademingsmachine
  • zuur-base evenwicht
  • capnografie
 • Het kunnen beredeneren van passende acties/interventies, gebaseerd op de conclusies van het patiënt-assessment.
 • Het kunnen beredeneren van korte termijn prognoses naar aanleiding van uitgevoerde acties/interventies.
 • Gestructureerd evalueren van de effecten van het handelen (re-assessment).
 • Door middel van een kennistoets aantonen dat voldoende kennis van het onderwerp aanwezig is.

Onderdelen:

 • E-learning & e-toets
 • Workshops/scenariotraining