DOELGROEP
 • studenten Acute Zorg opleidingen (o.a. BAZ – SEH – IC – Recovery – Acute Opname Afdeling)
DETAILS
 • Accreditatie praktijktraining: V&VN (14 punten) / NVSHV (24 punten)
 • Accreditatie e-learning: V&VN (8 punten) / NVSHV (8 punten)
 • Studiebelasting:
  – E-learning en toets: 8 uur
  – Praktijkdeel één- of tweedaags
 • Certificaat: na afsluiting in pdf-formaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers per groep: min. 8 – max. 12
INSCHRIJVEN
Emergency Procedures Adults (EPA)
REVIEWS

Gemiddelde beoordeling:

8.2
8.2/10
(12)
DELEN

Emergency Procedures in Adult Patients (EPAP) – brede basis

Professionals die werkzaam zijn in de acute zorg krijgen dagelijks te maken met situaties waarin sprake kan zijn van snelle verandering van de gezondheidstoestand van patiënten. Soms is een situatie stabiel, voorspelbaar, met voldoende reactietijd en is er weinig risico om een fout te maken. Een situatie kan echter ook zeer complex zijn (wisselend, onvoorspelbaar, levensbedreigend), terwijl de noodzakelijke interventies zich in zo’n geval laten typeren als ingewikkeld, met kans op fouten, bijwerkingen en complicaties.

Kenmerkend is dat de behandeling, vooral in laatstgenoemde situaties, gebaseerd is op stabilisatie van vitale functies en op symptoombestrijding, in afwachting van een definitieve diagnose en behandelplan. In de acute zorg wordt duidelijk hoe belangrijk directe toepasbaarheid van kennis en vaardigheden is. Beslissingen moeten vaak worden genomen op basis van minimale informatie over de patiënt en niet altijd kan uitputtend onderzoek worden verricht wat leidt naar een definitieve diagnose voordat de patiënt wordt opgenomen of naar huis gaat. Dat maakt dat het werken in de acute zorg en de doelen die gesteld worden vaak wezenlijk anders zijn dan in andere delen van de zorg.

In de cursus wordt gefocusseerd op kennis en vaardigheden die de zorgprofessional nodig heeft om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van (dreigende) instabiliteit van de vitale functies van een patiënt, zoals vakinhoudelijke kennis en technische vaardigheden, crew resource management, communicatie en samenwerking, methodisch werken (ABCDE).

 

Inhoud:

 • Deel 1 – Klinisch redeneren / Kritisch denken
  – Klinisch redeneren
  – Kritisch denken
  – Klinische besluitvorming
 • Deel 2 – Kwaliteitsaspecten
  – Methodische zorgverlening
  – Communicatie en samenwerking
  – Crew Resource Management (CRM)
  – Juridische aspecten in de Spoedeisende Hulpverlening
  – Ethische aspecten in de Spoedeisende hulpverlening
 • Deel 3 – ABCDE-benadering en Advanced Life Support
 • Deel 4 – ABCDE-benadering bij speciale patiëntencategorieën

 

Onderdelen:

 • E-learning & e-toets
 • Fysieke bijeenkomsten met workshops, scenariotraining en klinisch redeneren
cursus evaluaties

Wij vinden de ervaringen en meningen van onze cursisten belangrijk. We nemen deze ook mee in de verdere ontwikkeling van onze cursussen en trainingen. Na elke cursus/training ontvangen cursisten een evaluatieformulier. Hieronder zie je per cursusdatum de gemiddelde score en eventueel enkele opmerkingen.

8.7
Aantal: 7 evaluaties
Opdrachtgever: Zuyderland MC en MMC
Datum praktijkdag: 02-11-2021
Enkele opmerkingen:
 • Interessante casusbesprekingen met voldoende diepgang.
 • De cursus wordt gegeven in een veilige leeromgeving en sluit goed aan bij de kennis van de groep.
 • Leuke, opbouwende en inspirerende dag gezien de crisistijd waarin wij als zorgmedewerkers ons nu bevinden.
 • Het is toch altijd fijn om je kennis weer op te frissen en Kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere SEH’s
7.4
Aantal: 5 evaluaties
Opdrachtgever: Maxima MC
Datum praktijkdag: 21-06-2021
Enkele opmerkingen:
 • Prettig dat er om de theorie te oefenen gebruik gemaakt wordt van verschillende manieren (zoals het ganzenbordspel).
 • Prettige sfeer gedurende de dag; enkele interessante gesprekken/discussies.