DOELGROEP
 • Verpleegkundigen MBO/HBO, Verzorgenden (IG), Agogisch Medewerkers
DETAILS
 • E-learning: 6 punten Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Certificaat
 • Studiebelasting:
  – Voorbereiding a.d.h.v. e-learning: 6 uren
  – E-toets: 1 uur
  – Duur basiscursus: 3 dagdelen (ochtend/middag) à 4 uur
  – Duur masterclass: 1 dagdeel (ochtend/middag) à 4 uur
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers (afhankelijk van geldende richtlijnen Covid-19): minimaal 6 – maximaal 12
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus of masterclass? Informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
DELEN

Klinisch Redeneren / Kritisch Denken

Basiscursus Klinisch (logisch) Redeneren / Kritisch Denken

Klinisch redeneren/Kritisch denken over de fysieke en psychosociale situatie van zorgvragers/cliënten wordt gezien als een belangrijke basisvaardigheid van iedere professional Zorg & Welzijn.
Door in samenspraak met de zorgvrager/cliënt, diens naasten of vertegenwoordigers en collega-professionals klinisch te redeneren/kritisch te denken over zorgbehoeften kunnen besluiten worden genomen die passen bij de persoonlijke situatie van de zorgvrager/cliënt. Bovendien kan de professional beter verantwoordelijkheid dragen voor het (eigen) handelen.

Omdat de beroepspraktijk in snel tempo verandert en steeds complexer wordt, is het belangrijk dat professionals hun kritische redeneervaardigheden blijven ontwikkelen om de voortdurende veranderingen aan te kunnen.

In deze ‘Basiscursus Klinisch Redeneren/Kritisch Denken voor professionals Zorg & Welzijn’ leren deelnemers hoe zij effectief gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring in verschillende situaties en settings.

Onderdelen:

 • E-learning & e-toets
 • Theoretisch kader/workshops/casusbespreking/scenariotraining


Masterclass Klinisch Redeneren

Het ‘klinisch redeneren’ wordt beschreven in het beroepsprofiel Verpleegkunde 2020 (V&VN, 2012) als een continu proces, waarbij het gaat om risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Daarmee gaat het bij klinisch redeneren om de vaardigheid de eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).

In deze ‘Masterclass Klinisch redeneren voor verpleegkundigen’ laten wij deelnemers ontdekken hoe deze kennis methodisch kan worden toegepast in verschillende patiëntsituaties en settings.

Onderdelen:

 • E-learning & e-toets
 • Workshops/scenariotraining

Ga naar de website van onze academy en bekijk direct de e-learning.