Hardcover Book PEP
DOELGROEP
 • Acute zorg verpleegkundigen (SEH, IC, Recovery, Anesthesie, Ambulance)
 • Kinderverpleegkundigen
 • Bachelor Medisch Hulpverleners (BMH)
 • Verpleegkundig Specialisten
 • Physician Assistants
 • Arts(en)-assistenten / co-assistenten
DETAILS
 • Accreditatie praktijkdag en e-learning: V&VN (andere registers op aanvraag)
 • Studiebelasting:
  – E-learning en toets: 7 uur
  – Praktijkdeel: 8 uur
 • Eindtoets e-learning
 • Certificaat: digitaal in pdf-formaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Mono-/multidisciplinair
INSCHRIJVEN
Pediatric Emergency Procedures
REVIEWS

Gemiddelde beoordeling:

8.4
8.4/10
(196)
DELEN

Pediatric Emergency Procedures (PEP)

In deze cursus worden verschillende aspecten van de zorg voor het kind, in het bijzonder het vitaal bedreigde kind, belicht. Basiskennis is een eerste vereiste om te kunnen begrijpen waarom de zorg voor het kind andere (extra) eisen stelt aan de zorgverlener dan bij een volwassen patiënt. Daarnaast is van belang dat de zorgverlener specifieke vaardigheden verwerft om kinderen in acute situaties waarbij sprake is van bedreiging van vitale functies, te behandelen.
De opvang van een vitaal bedreigd kind, bijvoorbeeld tijdens een stabilisatie-/resuscitatieprocedure, vormt een belangrijk onderdeel van deze cursus.


Inhoud e-learning

 • Deel 1 – Ontwikkeling van het kind
  – Fysieke, functionele en psychosociale ontwikkeling
  – Kind en ziekenhuis
  – Kwaliteitsaspecten
 • Deel 2 – Opvang van het vitaal bedreigde kind
  – Crew Resource Management (CRM)
  – 5-Stappen model in de praktijk
  – Primary Assessment
  – Secondary Assessment
 • Deel 3 – (Acute) Pathologie bij kinderen
  – Acute aandoeningen
  – Chronische aandoeningen
  – Infectieziekten
  – Psychosociale problemen
  – Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Deel 4 – Trauma bij kinderen
  – Hoofd-/CWK-letsel
  – Thoraxletsel
  – Buik-/bekkenletsel
  – Extremiteitenletsel
  – Brandwonden (acute zorg)
  – Verdrinking (acute zorg)
  – Intoxicaties
  – Corpora aliena


Programma praktijkdag

Workshopcarrousel (60 min. per workshop per subgroep)

 • Interventions A&B
 • Interventions C&D

Case based scenariotraining:

 • Gestructureerde (ABCDE-methodologie) casusbenadering met toepassing interventies
 • Communicatie- / samenwerkingsvaardigheden (SBARR/CRM)


Doelstellingen:

Verwerven van relevante kennis die nodig is om kwaliteitszorg te kunnen bieden aan kinderen met ziekte of letsel, waaronder:

 • Kennis van de biopsychosociale ontwikkeling van het kind
 • Inzicht in de impact van een ziekenhuisopname op het kind, ouders/vertegenwoordigers en gezin
 • Inzicht in de huidige kwaliteit van zorg voor het zieke of gewonde kind en de mogelijkheden om deze kwaliteit te verbeterenVerwerven van relevante kennis, inzicht en vaardigheden om kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën met problemen van wisselende complexiteit op te kunnen vangen en risico’s van mortaliteit en morbiditeit te voorkomen dan wel te reduceren.
 • Trainen van het toepassen van methodieken en vaardigheden (o.a. resuscitatievaardigheden) om adequaat te kunnen handelen in situaties waarbij sprake is van acute bedreiging van vitale functies bij een kind.
 • In simulaties de opvang van kinderen met ziekteverschijnselen of letsels van wisselende complexiteit herkennen en oefenen. Het gaat vooral om het leren herkennen van een (acuut) vitaal bedreigd kind.
 • Expliciteren (kritisch denken) en onderbouwen (klinisch redeneren) van het eigen handelen in de zorg voor het kritisch zieke of gewonde kind. Concreet:
  • Zorg voor een ziek of gewond kind.
  • Gebruik van CRM-principes in de voorbereiding, opvang en nazorg.
  • (Methodisch) uitvoeren van een stabilisatie- en/of resuscitatieprocedure bij een vitaal bedreigd kind.
  • Transportvoorbereiding en overdracht (SBARR) van een vitaal bedreigd kind.
  • Rolduidelijkheid tijdens het werken in teamverband.


Onderdelen:

 • E-learning & e-toets
 • Cursusboek (te downloaden PDF in de e-learning)
 • Klassikale/teambijeenkomst (workshops/scenariotraining)

Ga naar de website van onze academy en bekijk direct de e-learning.

cursus evaluaties

Wij vinden de ervaringen en meningen van onze cursisten belangrijk. We nemen deze ook mee in de verdere ontwikkeling van onze cursussen en trainingen. Na elke cursus/training ontvangen cursisten een evaluatieformulier. Hieronder zie je per cursusdatum de gemiddelde score en eventueel enkele opmerkingen.

8.5
Aantal: 10 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 10-01-2024
Enkele opmerkingen:
 • Fijne en veilige leeromgeving. Door de casuïstiektraining leer je de theorie te gebruiken in de praktijk.
 • Leuke leerzame dag, is voorbij gevlogen.
  Theorie en praktijk kwamen goed samen. Leuke scenario trainingen. (Janou)
 • Hele fijne, leerzame cursus met leuke trainers. Fijn om af en toe in kleinere groepjes te oefenen en soms samen te zitten. Fijn ook om eerst theorie volgens de ABCDE door te nemen en daarna casuïstiek. Leuke dag gehad.
 • Ik vond het echt een super leuke en leerzame training. Er was genoeg ruimte voor het stellen van vragen en heel veel leermomenten. Echt een top dag!
8.9
Aantal: 9 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 06-12-2023
Enkele opmerkingen:
 • De PEP cursus met veel plezier gevolgd. In voorbereiding zeer uitgebreid, wat aansluit op de materie tijdens de praktijkdag. Tijdens de workshop actieve trainers, die veel uit ervaring delen, wat ik als zeer prettig ervaring heb.
9.3
Aantal: 3 evaluaties
Deelnemers: SJG
Datum: 15-11-2023
Enkele opmerkingen:
 • Kleine groep is prettig geeft veiligheid. (Wiek)
 • was een fijne dag, gemoedelijk en erg leerzaam. (Fatima)
 • Prettig, veilig, kundig, voldoende afwisseling.
8.7
Aantal: 7 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 11-10-2023
Enkele opmerkingen:
 • Fijne cursus,
  De indeling van de dag was erg prettig, eerst theorie en daarna gingen we oefenen met de casussen. Ook de theorie was leuk omdat het interactief was. De leraren waren erg toegankelijk waarbij ik me erg op mijn gemak voelde, dit zorgde voor een veilige leeromgeving.
 • Goed georganiseerd en fijn om scenario’s te trainen omdat dingen vaak niet voorkomen op afdeling
 • Ik vond het een hele fijne, leuke en interessante/leerzame dag! Een fijne sfeer, fijne trainers en gemotiveerde studenten. Erg leerzaam om casussen uit de praktijk te oefenen samen en feedback daarop te krijgen. Ook fijn om van te voren alles nog kort door te nemen qua interventies en waar let je op te bespreken samen.
 • Ik vond de training erg leerzaam! Ik vond het fijn om de ABCDE methodiek te herhalen en dit daarna toe te passen tijdens de scenariotraining.
 • De trainers waren erg fijn. Ze creëerde een veilige plek om te leren. Ze waren heel erg enthousiast.
8.8
Aantal: 8 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 12-07-2023
Enkele opmerkingen:
 • Fijne sfeer.
  Goede uitleg en veel ruimte om vragen te stellen en om te leren.
  Lange dag gehad, maar goed ingericht door in de ochtend de stof door te nemen en in de middag de simulatietraining te doen.
 • Prima dag! Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Casussen sloten goed aan bij praktijk. Prettige sfeer en goed geregeld!
 • De voorbereiding om de e-learning te maken nam veel tijd in beslag maar was voor mij wel heel erg helder uitgelegd. De training zelf was erg informatief en interactief, wel een lange dag met veel informatie. Trainers met veel kennis en een fijne manier van uitleggen.
 • Ik (recovery) had verwacht dat het meer een lesdag zou zijn toegespitst op de SEH. Dit was zeker niet het geval, het was voor iedereen toepasbaar. Ik vond het opsplitsen in groepjes erg fijn; hierdoor kan je je aandacht er beter bijhouden en heb je meer gelegenheid tot stellen van vragen en verdieping in jouw vakgebied. Ook de trainers waren kundig en enthousiast. Fijne dag gehad!
 • Er was ruimte om vragen te stellen, de cursus bood mezelf nieuwe inzichten en weer wat meer bewustwording over dingen. Bij vragen werd er uitgebreid antwoord gegeven tot het duidelijk was. Fijne instructeurs die iedereen overal bij betrokken.
 • fijne les, goed interactief.
 • Hele fijne cursus, prettige trainers en accurate casustraining/lesstof.
  Prettige sfeer, lekkere broodjes.
8.2
Aantal: 10 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 14-06-2023
Enkele opmerkingen:
 • Ik vond het een leerzame leuke dag, waarbij ruimte was voor ontwikkeling op iedereen specifiek. Daarbij rekening houdende met de achtergrond van iedereen, zo werd een kinderverpleegkundige in de simulatie bijv. niet bij de ALS gedeelte betrokken, wat in de praktijk ook zo gebeurd. De trainers waren zeer goed theoretisch onderlegd, duidelijke uitleg en fijn dat er nog wat dingen werden herhaald. Fijn dat het toetsmoment weg gehaald is en dat dit nu middels e-learning wordt gedaan.
 • Goede en gestructureerde training. Trainers gaven duidelijke voorbeelden vanuit de praktijk.
 • Het is goed geregeld eerste een toets dan herhaling en vanuit de herhaling gaan oefenen en je voelt je veilig om fouten te mogen maken omdat je komt leren
  Heb deze dag als fijn en leerzaam ervaren
 • * fijne sfeer, duidelijke uitleg, reële casuïstieken, uitgebreid klinisch redeneren nadien wat ik als zeer prettig heb ervaren
 • Heel prettige dag gehad, veel uitleg en toelichting gekregen waar nodig. Er werd duidelijk rekening gehouden met het niveau van de deelnemer (student of gediplomeerd, welk niveau, welke opleiding). Domme vragen bestonden niet, je werd geprikkeld. Casuïstiek oefenen was erg fijn, veilige sfeer. Ruimte voor klinisch redeneren.
7.8
Aantal: 8 evaluaties
Deelnemers: Ministerie van Defensie DHC
Datum: 21-04-2023
Enkele opmerkingen:
 • Erg fijne trainingsdag gehad, de trainers wisten goed onze vragen te beantwoorden en in onze werkomgeving tips te geven met onze spullen creatief te zijn.
 • De trainingsdag was erg fijn. De workshops waren heel relevant, gaven handige tips en tricks met betrekking tot de zorg voor een kind en gebruik van onze spullen, we konden de handelingen rustig oefenen. De trainers waren heel kundig, vertelde veel en gingen in op onze vragen. Ook het scenario trainen was een goede toevoeging.
 • Veel expertise bij de instructeurs, die ook graag mee buiten de box denken.
8.2
Aantal: 12 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 12-04-2023
Enkele opmerkingen:
 • Het was een leuke leerzame dag!
 • leerzame dag!!!
 • Fijne verdieping voor SEH-verpleegkundige in opleiding m.b.t. het vitaal bedreigd kind. Met name casuïstiek oefeningen geeft handvaten en zelfvertrouwen voor de opvang van een kind. (Kenny)
 • Een erg leuke leerzame dag. (Aniek)
 • ik vond de PEP trainingsdag een meerwaarde voor mijn vervolg opleiding. verhelderend en verfrissend. ik vond dat we de mogelijkheid kregen tot vragen stellen en duidelijke antwoorden. het PEP boek is zeer zeker een toegevoegde waarde voor een verpleegkundige, niet alleen in opleiding ook gediplomeerde verpleegkundige. Ik heb het boek op de afdeling gelegd en het wordt veel gebruikt en gelezen. de trainingsdagen zouden nog een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de afdeling om dit 1 a 2x per jaar te doen, het zou voor iedereen een mooi leermoment zijn. (Jurit)
8.6
Aantal: 7 evaluaties
Deelnemers: SJG, Zuyderland en ZZP
Datum: 22-03-2023
Enkele opmerkingen:
 • Fijne, leerzame dag. Veilig leerklimaat, voldoende ruimte om eigen leerdoelen bespreekbaar te maken en te behandelen.
 • Fijne PEP herhalingsdag waarin duidelijke leerstof en voorbereiding wordt aangeboden. Informatie, praktijk, oefenen en scenario training in een veilige en leerzame setting. (Mark)
 • Hele fijne, goed georganiseerde cursus. (Maddy)
 • leerzame dag. voldoende ruimte om vragen te stellen.
8.1
Aantal: 11 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 08-03-2023
Enkele opmerkingen:
 • Zoals ik tijdens de training aangaf vond ik het een ontzettend leerzame dag waarin de opvang van een vitaal bedreigd kind aan bod kwam. De dag was super leerzaam en dat ik op welke afdeling dan ook een vitaal bedreigd kind kan herkennen en kan handelen. (Anne)
 • Het was een erg interessante en leerzame dag, ook omdat het zo interactief werd gehouden.
  De sfeer nodigde uit om te leren en er heerste een veilig leerklimaat.
  Voor de e-learning moet je wel even wat tijd uittrekken maar was blij dat je de toets ook thuis kon maken.
 • Erg leerzame cursus waarbij veel klinisch redeneren aanbod kwam. Enthousiaste trainers die elk verschillende casussen hadden die creatief werden aangepast aan de leerdoelen van de groep.
 • Al met al zeker heel leerzaam en informatief en goed om bedside toetsing te doen, wanneer een situatie veranderd of een kind in een acute setting naar OK komt, zal dit zeker van pas komen. (Ilse)
 • Leerzame aanvulling voor je ontwikkeling als zorgprofessional in een educatieve veilige omgeving met enthousiaste trainers. (Jainy)
8.3
Aantal: 11 evaluaties
Deelnemers: SEH vpk MMC
Datum: 01-03-2023
Enkele opmerkingen:
 • Trainers zijn erg gedreven, gemotiveerd en beschikken over meer dan voldoende kennis. Creëren een veilige sfeer om te kunnen leren.
  Verder ondanks goede voorbereiding, nog steeds wat kunnen leren dus zeker een fijne cursus! (Sanne)
 • Ruimte voor discussie, oog voor persoon, rust en vriendelijkheid. Erg prettige leeromgeving/situatie
8.8
Aantal: 11 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 10-01-2023
Enkele opmerkingen:
 • Ik vond het een erg leuke, leerzame maar ook een intensieve dag. De cursus is fijn opgebouwd met een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Vooral de scenario trainingen hebben mij een goede indruk gegeven over de opvang van een instabiel/ vitaal bedreigd kind. Op de SEH zelf heb ik nog niet vaak een vitaal bedreigd kind opgevangen, dus deze dag heeft mij zeker meer handvaten gegeven en ervoor gezorgd dat ik steviger in mijn schoenen sta. De trainers waren super, gaven goede uitleg en motiveerden je gedurende deze dag. Het vertellen van eigen ervaringen uit de praktijk zorgde ook voor een veilige sfeer en was interessant om te horen! Goed georganiseerd!
 • Hele fijne goed doordachte les, gegeven door gedreven cursusleiders. Ruimte voor eigen input en vragen.
 • Het was heel fijn om vanuit een kinderafdeling deze opleiding mee te maken. Het bracht inzichten in de moment dat de SEH een kind opvangt en stabiel naar ons brengt of de moment dat een kind op de afdeling inkachelt geeft dit een veilig gevoel om te handelen.
 • Vond het persoonlijk een hele leerzame, actieve en leuke dag. Ontzettend veel geleerd op een hele fijne manier. Het oefenen van scenario’s is voor mij persoonlijk erg prettig. Erg enthousiaste instructeurs, top! (Eva)
8.1
Aantal: 6 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 30-11-2022
Enkele opmerkingen:
 • Goede cursus met duidelijke opbouw.
 • Prima cursus. Erg fijn dat je de E-learning thuis kunt afronden voor de praktijkdag. Cursus is ook erg duidelijk opgesteld en stemt goed overeen met de realiteit in de praktijk.
8.3
Aantal: 9 evaluaties
Deelnemers: Kempenhaeghe
Datum: 14-11-2022
Enkele opmerkingen:
 • zeer fijne lesdag, jullie hadden wel twee dagen mogen vullen, zoveel interessante lesstof, praktijk ervaring en casusbehandeling.
 • Hele fijne en nuttige dag!
  PEP-herhaling van de cursus en scenariotrainingen nog meer doen zou fijn zijn
8.8
Aantal: 3 evaluaties
Deelnemers: SEH vpk Maxima en Zuyderland
Datum: 03-11-2022
Enkele opmerkingen:
 • Leerzame dag, en geweldig dat Hay en Ray hun kennis willen delen met ons.
  De theorie, de enorme ervaring van hun, verweven in de lessen. Super
8.1
Aantal: 10 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 02-11-2022
Enkele opmerkingen:
 • Een hele leerzame, interactieve lesdag gehad. Goede en professionele instructeurs waarbij ik me op mijn gemak voelde. Deze lesdag heeft echt een toegevoegde waarde aan de opleiding tot kinderverpleegkundige. Je kunt vanuit de lesdag een mooie transfer maken naar de praktijk.
 • Ik vond de praktijk les erg leuk en leerzaam!
 • De praktijkdag was top georganiseerd met een stukje theorie over de ABCDE gevolgd met scenariotrainingen. Erg nuttig en leuk om je opgedane kennis de afgelopen jaren toe te kunnen passen.
 • De lesdag was erg leuk en handig voor in de praktijk. De trainers waren top en deden de lesdag heel leuk.
8.3
Aantal: 7 evaluaties
Deelnemers: Kempenhaeghe
Datum: 31-10-2022
Enkele opmerkingen:
 • belangrijk dit met een bepaalde regelmaat te doen omdat het in de praktijk te weinig vookomt en we het toch paraat moeten hebben
 • Heel zinvolle training, toegespitst op Kempenhaeghe die ons aan het denken zet en PEP-herhaling verdient. (Mariette)
 • Ik was blij met boek Pediatric Emergency Procedures.
  Veel geleerd, mn tijdens de praktijkdag, scenario training was heel leerzaam, de sfeer fijn en veilig.
  Wij hadden een klein groepje van 3 personen en dat was wel luxe. (Joke)
8.3
Aantal: 13 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 14-09-2022
Enkele opmerkingen:
 • De cursus vond ik een erg leuke dag. Veilige omgeving waarbij verschillende casuïstieken werden geoefend
 • Erg prettige sfeer, duidelijke toelichting, veilige omgeving. Manier van feedback was plezierig. Opbouwend en met tips voor in de toekomst. Casussen waren reëel, van goed niveau.
 • Prettige cursusdag gehad waarin ik de eerste kennismaking heb gehad met het acuut zieke kind. Zeer zeker voldoende kennis opgedaan om de basis te beheersen.
 • bovenal was dit voor mij zeker leerzaam en probeerde ik ook actief mee te doen.
8
Aantal: 5 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 15-06-2022
8
Aantal: 8 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 30-05-2022
Enkele opmerkingen:
 • Ik vond het een hele leuke, interessante lesdag en is het toepasbaar voor iedere (IC) verpleegkundige. De trainers waren zo gemotiveerd dat het mij als individu ook enthousiast maakte. Ik heb het ervaren als een zeer leerzame, leuke cursus!
 • Ik vond de praktijkdag erg leuk en vooral leerzaam!
 • Erg leuke, interessante cursus. Van te voren zag ik wel iets op tegen de simulatietraining, gezien ik in de praktijk weinig met kinderen te maken krijg omdat de PICU dat op zich neemt. Echter waren de simulatietrainingen juist erg interessant en leerzaam. Wanneer je het ven niet wist was hier alle ruimte voor en werd je op het juiste pad geholpen door de trainers die een heel prettige sfeer creëerde!
 • Een prettige dag met een veilige sfeer. Fijn om in kleine groepjes een casus te oefenen. (Rob)
 • Erg tevreden over de PEP training, ik zag vooraf een beetje op tegen de lesdag aangezien ik nog nooit eerder met kinderen heb gewerkt en bang was dat ik over onvoldoende kennis beschik als beginnend IC-verpleegkundige. Door het boek, de E-learning, toets en de praktijkdag voel ik mij een stuk zekerder en heb ik in een korte tijd veel mogen leren. Voornamelijk de wat oudere trainers (VP picu en SEH verpleegkundige) vond ik echt een aanwinst waar ik veel van heb geleerd, dit geldt ook voor de vrouw die mee kwam kijken vanuit de SEH. (Iris)
8.7
Aantal: 8 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 30-03-2022
Enkele opmerkingen:
 • Was een prettige interactieve les.
 • Leerzame en interactie dag (Marjo)
 • De praktijk dag was super geregeld met voor ieder vak gebied een casus en voorbeeld. Heel erg fijn om in een klein groepje te werken, dit voelde veilig. Voldoende tijd om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Echt een hele leerzame dag die om is gevlogen. Ga zo door!
7.8
Aantal: 11 evaluaties
Deelnemers: Maxima MC SEH
Datum: 22-03-2022
Enkele opmerkingen:
 • Een waardevolle cursusdag waarbij mijn kennis weer up-to-date gebracht is. Een cursus die meer laat zien dan alleen de basiskennis en skills, er werd vooral de diepgang opgezocht met ruim voldoende aandacht aan het aspect van klinisch redeneren. Leren met en van elkaar had de aandacht. Top! (Kelly)
 • Veel aandacht besteed aan klinisch redeneren. Ideaal om van mekaar te leren. (Andy)
 • Het idee van e-learning vooraf vind ik erg positief. Vond het erg interessant om tijdens het klinisch redeneren in te gaan om de achterliggende gedachtes van handelingen. Bijvoorbeeld: zuurstofdissociatiecurve bij lage PH.
8.3
Aantal: 9 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 09-02-2022
Enkele opmerkingen:
 • Ik vond de praktijkdag leerzaam, ook omdat er bv IC en kinderverpleegkundige bij waren. Hier kan je weer van leren
 • Het is voor de SEH verpleegkundige vooral interessant en leerzaam om met SEH leerlingen bij elkaar te zitten dit verhoogd het niveau van klinische redeneren op eigen vak gebied. Fijne en veilige leeromgeving
 • Door corona enkel via teams kunnen meedoen. Fantastisch dat ze dit hebben willen doen.
8.1
Aantal: 8 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 01-12-2021
Enkele opmerkingen:
 • Goede cursus, goede organisatie. Tutoren hebben mij gemotiveerd om deel te nemen aan de casuïstieken.
 • Fijne lesdag, erg leerzaam. Wel vrij pittig als je nog nooit iets met opvang van kinderen hebt gedaan.
 • E-learning … fijn dat je deze thuis kon doen, scheelt tijd en stress.
8.8
Aantal: 6 evaluaties
Deelnemers: Zuyderland MC
Datum: 30-11-2021
Enkele opmerkingen:
 • Het uitwisselen van kennis en casussen in groepsverband was leerzaam.
 • Fijn dat we zoveel casussen konden bespreken. Dit gaf veel leerrendement.
 • Deze cursus sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk op de werkvloer.
 • Prima Cursus; opfrissen en bijscholen.
8.3
Aantal: 6 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ Kinderafdeling
Datum: 25-11-2021
Enkele opmerkingen:
 • Ik vond het een leerzame dag, ook ter voorbereiding naar de kinderaantekening toe.
 • Een leerzame, verdiepende dag. Brede inzet van zowel kennis over anatomie als handelingen.
 • Er werd op een prettige wijze les gegeven waarin veel ruimte was voor interactie. Vragen konden gesteld worden waarop duidelijk en uitgebreid antwoord werd gegeven.
8.2
Aantal: 10 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ Kinderafdeling
Datum: 18-11-2021
Enkele opmerkingen:
 • Praktijkdeel werd op een prettige, veilige en motiverende manier gepresenteerd. Instructeurs hebben veel kennis en ervaring, er werd een fijne leeromgeving gecreëerd.
 • Trainers zijn allen enthousiast en vertellen duidelijk en leggen op een fijne manier uit.
 • De trainers gaven veel ruimte voor eigen inbreng en deden zelf ook mee.
 • Ik vond naast de cursusdag het cursusboek heel erg fijn, heel duidelijk en compleet (had dit boek jaren geleden eigenlijk al willen hebben).
7.7
Aantal: 3 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ Kinderafdeling
Datum: 04-11-2021
Enkele opmerkingen:
 • Heel fijne manier van casus bespreking, zorgde ook voor een veiliger gevoel en een veilige omgeving.
 • Een leuke en leerzame (herhaal)PEP gehad, met voldoende kennis van de trainers en een goed georganiseerd en verzorgd.
8.2
Aantal: 13 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 03-11-2021
Enkele opmerkingen:
 • Casus besprekingen en scenario besprekingen vond ik geweldig.
 • De casussen die aangeboden werden waren uitdagend en triggerde om een stapje verder na te denken.
 • Fijne cursus dag, toch weer tools kunnen meenemen die mij zekerder maken bij de opvang van het acute kind.
 • Prettige cursus gehad goed georganiseerd. Ik persoonlijk vond de kleinere groepen erg fijn, daarnaast ook het wisselen van ruimte. Deze afwisseling zorgde ervoor dat mijn aandacht erbij bleef.
8.4
Aantal: 10 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ Kinderafdeling
Datum: 28-10-2021
Enkele opmerkingen:
 • Prettige cursusdag gehad met voldoende interactie.
 • Complimenten aan de trainers voor de productieve en positieve houding.
 • Fijn om alles weer eens gestructureerd door te lopen.
 • Ook goed dat iedereen moest meedoen/aan de beurt kwam. Zodat ieder aan zijn eigen leerproces kon werken.
8.1
Aantal: 10 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ Kinderafdeling
Datum: 14-10-2021
Enkele opmerkingen:
 • Jullie Edu-line team is erg vriendelijk.
 • Praktijkdag was leerzaam, veilig en realistisch.
 • De praktijkdag sluit wel aan bij de realiteit op de werkvloer. Casussen die op de afdeling kunnen voorkomen. Dat is prettig oefenen.
 • Ik heb deze dag als heel prettig ervaren waarbij er een veilige sfeer was om enkele scenario’s te kunnen doen waarbij de aangeleerde skills van in de ochtend konden worden toegepast. Het was goed toegepast op de kinderafdeling doordat de ziektebeelden hierop aansloten.
8.6
Aantal: 10 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 15-09-2021
Enkele opmerkingen:
 • Prettig dat de toets vooraf gemaakt moest worden. Hierdoor fijn praktijk/casussen kunnen oefenen op de praktijkdag
 • Erg leuke dag, enthousiaste mensen
 • Ik vond het heel fijn dat we de toets voorafgaand de les moesten maken. Aan het einde van de dag zou ik ‘vol’ zitten met informatie en weinig concentratie nog over hebben voor de toets.
 • Duidelijke, fijne en super leerzame lesdag! (ik werk op IC, volwassenen en heb/had geen ervaring met (opvang bij) kinderen).
7.9
Aantal: 12 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 23-06-2021
Enkele opmerkingen:
 • Leuke interessante dag, duidelijke, heldere uitleg en veel interactie!
 • Was duidelijk en leerzaam
 • Ik heb erg veel geleerd van de cursus. Sommige zaken (zoals bijv. intuberen) waren niet heel relevant voor mijn rol als kinderverpleegkundige, maar wel leerzaam.
 • Prettig dat de theorieherkansing zo flexibel kon worden ingepland, dank daarvoor!
8.9
Aantal: 7 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 20-05-2021
Enkele opmerkingen:
 • Super fijne cursus! Vooraf een beetje een lesdag waar ik tegen opzag maar het was super leerzaam, leuk en interactief ingedeeld.
 • …Beide instructeurs gaven gepassioneerd les, creëerde een veilige leeromgeving en gaven een reële casustraining met toegevoegde waarde voor in de praktijk…
 • Super leerzame en veilige dag gehad! Ondanks dat er bij ons bijna nooit een kind komt, toch het gevoel dat ik het na deze dag zou kunnen met mijn collega’s !
7.9
Aantal: 18 evaluaties
Deelnemers: MUMC+ academie
Datum: 19-05-2021
Enkele opmerkingen:
 • …Op zich zouden er wat mij betreft meer PEP momenten mogen zijn gedurende de opleiding.
 • Ik vond de casus van de kinder ic heel interessant en leuk om te doen! Hier ook enorm veel van geleerd omdat deze echt van toepassing was op de Kinderafdeling
 • Fijne les, goed ervaren
 • Ik wil een compliment maken aan Liesbet. Ik vond dat ze heel mooi de scenariotraining gebruikte om juist wel de setting aan te passen aan de leerlingen in de groep (SEH/IC/Recovery). Hierdoor was de casus heel dynamisch.
 • Het was een prettige cursus, koppeling tussen theorie en praktijk kwam duidelijk aan bod.