DOELGROEP

Medewerkers die binnen de organisatie betrokken zijn bij het uitvoeren van projecten en zich hierin verder willen ontwikkelen

DETAILS
 • Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 12 (afhankelijk van geldend protocol Covid-19)
 • Mono-/multidisciplinair
UITVOERING
 • Initiële cursus: 4 dagdelen, verdeeld over drie dagen (in overleg ochtend, middag, avond)
 • De cursus wordt verdeeld over tenminste 12 weken
INSCHRIJVEN
Projectmanagement
DELEN

Projectmanagement – projectmedewerker

Inhoud

Binnen veel organisaties worden steeds meer opdrachten in teamverband uitgevoerd. Van een opdracht een project maken, vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wat houdt projectmatig werken nu daadwerkelijk in? Wat is het verschil met je ‘gewone’ dagelijkse activiteiten? Deze training brengt je in hoog tempo op het niveau dat nodig is om effectief projectmatig te kunnen werken. Je leert succesvol omgaan met belangrijke elementen als doelstellingen, taken, mensen en planning.

Projectmatig werken is het gestructureerd, binnen een afgesproken tijdspanne, analyseren van een geconstateerd probleem, dan wel vraagstelling, het ontwerpen van een gedegen oplossing dan wel antwoord én dit met anderen in de organisatie invoeren dan wel in een advies bespreken. In toenemende mate worden opdrachten in organisaties in een (samengesteld) team uitgevoerd. Om de opdracht gestructureerd aan te pakken wordt veelal gekozen voor een projectaanpak. Wat is projectmatig werken en waarom is dit anders dan het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden?

Om als projectmedewerker meer invloed te krijgen is het belangrijk dat projectmedewerkers ook eigen rol als adviseur ontwikkelen. Behalve het loslaten van oude gewoonten (‘u vraagt, wij draaien’) en het met weinig vaste structuur aanpakken van opdrachten, betekent dit ook anders kijken naar de eigen rol en de eigen vaardigheden. Drie elementen zijn hierin van belang, te weten, (1) technische vaardigheden, inhoudelijke vakkennis over het onderwerp waarover het project handelt, (2) interpersoonlijke vaardigheden, het vermogen om ideeën in woorden om te zetten, te luisteren, steun te verlenen, binnen redelijke grenzen van mening te verschillen, kortom om een relatie te onderhouden, en (3) advies vaardigheden, het competent zijn in de uitvoering van de verschillende fases van het project.

Naast deze cursus projectmanagement voor projectmedewerkers, kan ook een cursus projectmanagement voor projectleiders aangeboden worden.
Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met ZorgSense BV.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Beschrijft de kernmerken van een project en bespreekt de verschillende fasen in een project
 • Legt de aspecten tijd, budget, kwaliteit, informatie en organisatie uit in relatie tot projectmatig werken
 • Verwoord het belang van effectief samenwerken binnen het projectteam en geeft aan op welke wijze hier invloed op uitgeoefend kan worden
 • Geeft uitleg over het ‘vijf fasen plan planmatig werken’ om partnership aan te gaan met de opdrachtgever

Onderdelen

 • Een voorbereidende praktijkopdracht
 • Plenaire bijeenkomst (twee aansluitende dagdelen)
 • Tussentijdse opdracht (het eigen project)
 • Plenaire bijeenkomst (een dagdeel)
 • Tussentijdse opdracht (het eigen project)
 • Plenaire bijeenkomst (een dagdeel)

Thema’s

 • Planmatig werken
 • Adviesvaardigheden
 • Persoonlijk leiderschap