DOELGROEP

Iedereen die vindt dat een dag te weinig minuten heeft.

DETAILS
 • Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 12 (afhankelijk van geldend protocol Covid-19)
 • Mono-/multidisciplinair
UITVOERING
 • Initiële cursus: 3 dagdelen verdeeld over anderhalve dag met een tussenpose van 1-4 weken
INSCHRIJVEN
Time management
DELEN

Time-management

Inhoud

Toenemende werkdruk en meer doen in minder tijd is de huidige tendens. Tijd is een kostbaar goed geworden en we willen deze effectief besteden. Dat vraagt om een bewuste en zorgvuldige invulling.
Deelnemers aan de cursus “Timemanagement” kunnen op basis van verkregen inzicht in het eigen functioneren, overzicht creëren in het eigen werkzaamheden en weten op welke wijze prioriteiten gesteld kunnen en moeten worden om deze werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen uitvoeren.

Geadviseerd wordt naast deze cursus extra aandacht te geven aan het borgen van het geleerde binnen de praktijk van alledag. Hier denken we graag met u mee.

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met ZorgSense BV.

NB: kijk ook eens naar de cursus ‘Omgaan Met Werkdruk En Stresshantering’ waarin gekeken wordt naar oorzaken en gevolgen van de onbalans tussen werkbelasting en belastbaarheid en hoe hiermee om te gaan.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Heeft inzicht in de eigen gedragspatronen en kan verwoorden welke blokkades hinderen in het eigen timemanagement
 • Kan een prioriteitenlijst opstellen van taken en werkzaamheden binnen het werk en weet hierin beargumenteerd een keuze te maken
 • Onderscheid binnen mailverkeer hoofdzaken van bijzaken
 • Maakt een planning van werkzaamheden (Eisenhower-model)
 • Geeft weer op welke wijze delegeren van taken mogelijk is
 • Past het model feedup > feedback > feedforward toe binnen een trainingssituatie

Onderdelen

 • Voorafgaand aan de cursus wordt de specifieke context waarin de medewerkers werkzaam zijn bezocht
 • Een voorbereidende praktijkopdracht zicht op eigen gedragspatronen
 • Cursusdag 1 (9:00 – 16:00 uur)
 • Tussentijds opdracht, reflectie huidige en gewenste situatie, wat heb je nodig
 • Cursusdag 2 (9:00 – 12:00 uur)

Thema’s

 • Inzicht in eigen manier van werken
 • Tijdsverslinders
 • Nee-zeggen en doorverwijzen
 • Omgaan met (werk)druk
 • Digitale informatiestroom