DOELGROEP

Medewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van intercollegiaal toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen.
Deelnemers hebben/krijgen een rol in het uitvoeren van intercollegiaal toetsen van voorbehouden handelingen binnen de zorgorganisatie.

DETAILS
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (12 punten)
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 12 (afhankelijk van geldend protocol Covid-19)
 • Mono-/multidisciplinair
UITVOERING
 • Initiële cursus: 2 plenaire cursusdagen
 • De cursusdagen worden bij voorkeur aansluitend gepland
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Toetser Trainer
REVIEWS

Gemiddelde beoordeling:

7.5
7.5/10
(8)
DELEN

Toetser-Trainer

Inhoud

Alle handelingen die beroepsbeoefenaren in hun werk uitvoeren moeten op zorgvuldige wijze worden verricht, zo eist de wet. Dat geldt zeker bij risicovolle handelingen, die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt. Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. In de wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Voor de uitvoering van de voorbehouden handelingen zijn in de wet voorwaarden opgenomen. Termen die hierin naar voren komen zijn ‘bevoegd’ en ‘bekwaam’.

Binnen veel zorginstellingen is men gestart met het inrichten van een centraal kader om niet-zelfstandig bevoegde medewerkers middels intercollegiale toetsing aantoonbaar bekwaam te laten zijn in het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Meerdere medewerkers binnen de organisatie worden of zijn als ‘Toetser’ aangemerkt en hebben hiermee een rol in het ‘toetsen’ van collega’s.
Om deze rol als ‘Toetser’ te kunnen uitvoeren is meer nodig dan het op de juiste wijze kunnen uitvoeren van een handeling. Hoe beoordeel je de uitvoering van een collega, op welke wijze geef je invulling aan een ‘toets moment’, op welke wijze geef je feedback en hoe geef je invulling aan je eigen professionaliteit?

Deelnemers aan de module “Toetser – Trainer” hebben inzicht in de eigen communicatie- en beoordelingsvaardigheden en weten hiermee de rol als Toetser-Trainer binnen de eigen organisatie op een uniforme, structurele en constructieve wijze vorm te geven.

Deze module kan deel uit maken van een compleet programma om intercollegiaal toetsen van voorbehouden handelingen binnen een organisatie/afdeling te implementeren.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Legt uit wat de betekenis is van de wet BIG en de wet KKGZ in relatie tot het aantoonbaar bekwaam zijn ten aanzien van voorbehouden handelingen
 • Legt uit wat het doel, de werkwijze en de procedure van intercollegiale toetsing is (inclusief toepassing toets matrix1)
 • Benoemt de (eigen) persoonlijke sterke en zwakke punten
 • Kan op basis van een gegeven voorbeeld de communicatie zowel vanuit de mono-optiek als de interpersoonlijke relatie verklaren
 • Past feedback geven en ontvangen toe tijdens voorbeeld casuïstiek
 • Kan uitleg geven hoe een conflict zich ontwikkelt en op welke wijze hiermee om gegaan kan worden
 • Past in een trainingssituatie aangereikte gesprekstechnieken toe en beargumenteert bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde simulatieprocedure
 • Voert voorbehouden/risicovolle handelingen tijdens een toetsmoment volgens protocol uit, dan wel weet hier beargumenteerd van af te wijken (cursusdag 2)
 • Toetst een of meerdere collega’s volgens de afgesproken werkwijze en met behulp van de daarvoor geldende protocollen en observatiescorelijsten, op een of meerdere voorbehouden/risicovolle handelingen (cursusdag 2)

Onderdelen

 • Een voorbereidende praktijkopdracht bestaande uit een 360gr. Feedback analyse
 • Cursusdag 1 wordt gestart met didactische vaardigheden waarmee de toetser kennis kan opdoen, weet hoe hij deze kan toepassen en deze in een trainingssituatie laat zien (Miller: (I) knows, (II) knows how, (III) shows)
 • Cursusdag 2 staat in het teken van het toetsen van de toetser-trainer. De toetser-trainers zullen verschillende voorbehouden/risicovolle handelingen in een peer-assessment toetsen. Doel hierbij is naast het toetsen van de handeling vooral ook het toepassen van didactische vaardigheden op het gebied van beoordelen, coachen, communiceren en professioneel gedrag (Miller: (IV) does)

Thema’s

 • Communicatietechnieken / gespreksvaardigheden;
 • Coachen en feedback;
 • Beoordelen en conflicthantering;
 • Professionaliteit.
cursus evaluaties

Wij vinden de ervaringen en meningen van onze cursisten belangrijk. We nemen deze ook mee in de verdere ontwikkeling van onze cursussen en trainingen. Na elke cursus/training ontvangen cursisten een evaluatieformulier. Hieronder zie je per cursusdatum de gemiddelde score en eventueel enkele opmerkingen.

7.5
Aantal: 8 evaluaties
Deelnemers: Zonnehuisgroep Noord
Datum: 07-10-2021
Enkele opmerkingen:
 • Er werden veel rollenspellen gespeeld. Ik vond het een waardevolle cursus.