DOELGROEP

Doktersassistenten en Verzorgenden IG

DETAILS
 • Studiebelasting:
  – Voorbereiding a.d.h.v. cursusboek: ongeveer 4 uren
  – E-learning en toets: 1 uur
  – Initiële cursus: 4 losse dagdelen à 4 uur, waarvan 1 dagdeel praktijkleren
  – Herhalingscursus: 4 uren
 • Certificaat: na afsluiting per e-mail in pdf-formaat
UITVOERING
 • Extern of in-company
 • Inhoudsdeskundige trainers
 • Aantal deelnemers (afhankelijk van geldende richtlijnen Covid-19)
INSCHRIJVEN
 • Interesse in deze cursus? Inschrijven kan in groepsverband, informeer naar de mogelijkheden
 • Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@edu-line.nl of 046-2077 039
Triage
REVIEWS

Gemiddelde beoordeling:

8
8/10
(10)
DELEN

Triage voor baliemedewerkers SEH

Inhoud:

De essentie van het werk van de baliemedewerker bestaat uit het aannemen van zorgvragen aan de SEH-balie:

 • De NAW-gegevens opnemen/verifiëren
 • De urgentie van de zorgvraag vaststellen en passende vervolgacties in gang zetten (signalering)
 • Patiënten informeren en adviseren
 • Veranderingen in de gezondheidstoestand van een wachtende zorgvrager signaleren (wachtkamermanagement)
 • Bijdragen aan de interne organisatie/doorstroom van SEH-afdeling

 

Vrijwel altijd is de baliemedewerker het eerste aanspreekpunt voor de patiënt die zichzelf meldt bij de SEH. Zij maakt een eerste inschatting van de urgentie (‘voortriage’), zodat de zorgvraag van de patiënt op een passende manier in behandeling wordt genomen. Ze heeft een adviserende, informerende, ondersteunende en representatieve rol.

Om de genoemde taken goed uit te kunnen voeren, dienen de volgende competenties te worden ontwikkeld:

 • Klantgericht te woord staan van de patiënt
 • Urgentie bepalen en vervolgtraject indiceren (telefonisch/face to face)
 • Informeren over vervolgtraject
 • Patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen
 • Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines
 • Professionele rol (rolontwikkeling en onderhouden hiervan)
 • Kwaliteitsbewaking

 

In de cursus worden taken en verantwoordelijkheden van de baliemedewerker verduidelijkt in het kader van “voortriage” en zal de benodigde theorie worden aangereikt om aansluitend het praktijkleerdeel vorm te kunnen geven.
Onderdelen:

 • Theoretisch kader a.d.h.v. reader, richtlijn triage, kwaliteitskader spoedzorgketen en functieprofiel
 • Oefenen aan de hand van casuïstiek
 • Praktijkleren
cursus evaluaties

Wij vinden de ervaringen en meningen van onze cursisten belangrijk. We nemen deze ook mee in de verdere ontwikkeling van onze cursussen en trainingen. Na elke cursus/training ontvangen cursisten een evaluatieformulier. Hieronder zie je per cursusdatum de gemiddelde score en eventueel enkele opmerkingen.

8.3
Aantal: 4 evaluaties
Deelnemers: St. Anna Ziekenhuis
Datum: 20-10-2021
7.8
Aantal: 6 evaluaties
Deelnemers: St. Anna Ziekenhuis
Datum: 06-12-2021