DOELGROEP

Medewerkers in de gezondheidszorg die voorbehouden handelingen conform de wet BIG uitvoeren in opdracht van een arts (helpende zorg & welzijn, verzorgende (IG), mbo-verpleegkundige, hbo-verpleegkundige, agogisch medewerker, (assistent-)begeleider in het primaire proces, enzovoort.

 • Sectoren: Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg, GGZ en RIBW, Jeugdzorg, ziekenhuiszorg en ZZP’ers
DETAILS
 • Accreditatiepunten via kwaliteitsregister V&V per fysieke lesbijeenkomst maximaal 6 punten
 • Kosten € 185,00 per deelnemer
 • Op locatie bij minimale aanmelding van 8 personen
UITVOERING
 • Een dag van 09.00 tot 16.00 uur
INSCHRIJVEN
Voorbehouden handelingen Palliatieve Zorg
DELEN

Voorbehouden handelingen Palliatieve Zorg

Verpleegtechnische handelingen – Palliatieve zorg

Praktijkscholing voorbehouden en risicovolle handelingen in dePalliatieve zorg

Werk jij in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld als ZZP’er, en heb je behoefte aan praktijkscholing rondom voorbehouden en risicovolle handelingen? Of zoek je een expert die voor jullie medewerkers deze praktijkscholing kan verzorgen?

Heb je de theorie reeds gevolgd en wil je dit aanvullen met praktijkscholing zodat je officieel bekwaam bent en punten ontvangt voor het kwaliteitsregister van V&V? Geef jezelf en/of collega’s dan op voor deze praktijkscholing!

Praktijktraining

In de ochtend (9:00 – 12:00 uur) wordt op basis van eigen in te brengen casuïstiek dieper ingegaan op palliatief redeneren (methodiek besluitvorming), pro-actief zorgplannen, signaleren en anticiperen op zorgvragen, gebruik van materialen en medicijnen, enzovoorts.

In de middag (13:00–16:00 uur) worden een tweetal voorbehouden/risicovolle handelingen (veel voorkomend in de palliatieve zorg) getraind en getoetst. Zoals:

 • toedienen zuurstof
 • subcutane naald (ivm pomp)
 • blaaskatheter inbrengen en verzorgen
 • klysma

 

Uiteraard wordt deze training gegeven volgens de Corona richtlijnen

 

Leerdoelen

 • Met behulp van een casus verschillende symptomen als pijn, delier, dyspneu, obstipatie systematisch in kaart brengen met de verschillende risicofactoren per symptoom en eventuele meetinstrumenten;
 • Toepassen van palliatief redeneren in een casus
 • Uitleg geven over de 4 dimensies binnen de palliatieve zorg (fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie)
 • Toepassen van pijnbestrijding en/of palliatieve sedatie
 • Past verschillende gesprekstechnieken toe

 

Open inschrijving of op locatie

Bij een minimale groepsgrootte van 8 personen kan de training op locatie plaatsvinden.
Geen volledige groep? Kijk dan naar de mogelijkheden van open inschrijving, in overleg zal gekeken worden waar en wanneer een cursus kan worden ingepland.

Algemene informatie

 • Om het beoogde resultaat te bereiken zullen de deelnemers voorafgaand aan deelname gewezen worden op de wijze van toetsing en de geldigheid van bekwaamheid.
 • Voorafgaand aan de fysieke lesbijeenkomst dient de deelnemer de theorie over betreffende voorbehouden/risicovolle handelingen te hebben doorlopen.
 • Alle fysieke lesbijeenkomsten worden verzorgd door goed opgeleide instructeurs of docenten verpleegkunde.
 • Na het positief afronden van de praktijktoets ontvangt de deelnemer een certificaat/bewijs van deelname met het aantal accreditatiepunten welke worden bijgeschreven in het kwaliteitsregister V&V. Hiermee geeft de cursist te kennen te staan voor kwalitatief goed handelen.
 • Minimale deelname is 8 deelnemers, bij onvoldoende deelname zal de training niet plaatsvinden.