CURSUSSEN & Trainingen

Kwaliteit staat voorop! Je kunt rekenen op actuele kennis en expertise, doordachte didactische aanpak en resultaatgerichtheid. Onze trainers nemen deelnemers op prikkelende en enthousiaste wijze mee in uitgekiende programma’s.

Ontdek welke cursussen, trainingen en workshops wij aanbieden voor professionals in de verschillende sectoren van de zorg.

Type Onderwijs
Categorie
Sector
Doelgroep
CanMEDS
Afkorting Beroepsinhoudelijk
maatwerk nodig?

Een cursus, training of workshop is succesvol als deelnemers datgene wat ze geleerd hebben in de praktijk gaan toepassen. Dat gebeurt alleen wanneer het programma aansluit bij de leerbehoefte en/of een oplossing biedt voor problemen die men in het werk ervaart. Een cursus, training of workshop dient aan drie belangrijke voorwaarden te voldoen: focus, structuur en contact.

Ga met ons in gesprek over vragen, behoeften en wensen die binnen je organisatie/team leven en waarvoor je mogelijk een passende oplossing zoekt.