CURSUSSEN & Trainingen

Kwaliteit staat voorop! Je kunt rekenen op actuele kennis en expertise, doordachte didactische aanpak en resultaatgerichtheid. Onze trainers nemen deelnemers op prikkelende en enthousiaste wijze mee in uitgekiende programma’s.

Ontdek welke cursussen, trainingen en workshops wij aanbieden voor professionals in de verschillende sectoren van de zorg.

maatwerk nodig?

Een cursus, training of workshop is succesvol als deelnemers datgene wat ze geleerd hebben in de praktijk gaan toepassen. Dat gebeurt alleen wanneer het programma aansluit bij de leerbehoefte en/of een oplossing biedt voor problemen die men in het werk ervaart. Een cursus, training of workshop dient aan drie belangrijke voorwaarden te voldoen: focus, structuur en contact.

Ga met ons in gesprek over vragen, behoeften en wensen die binnen je organisatie/team leven en waarvoor je mogelijk een passende oplossing zoekt.

Afkorting Beroepsinhoudelijk
Afkorting Beroepsoverstijgend
Afkorting Coordinatie
Pediatric Emergency Procedures

Pediatric Emergency Procedures (PEP)

Zorg voor het vitaal bedreigde kind.
Emergency Procedures Adults (EPA)

Emergency Procedures in Adult Patients (EPAP) – brede basis

Zorg voor de vitaal bedreigde volwassene (acute zorg professionals).

Emergency Procedures Trauma Care (EPTC)

Opvang van de (multi)traumapatiënt op de SEH (acute zorg professionals).
Airway

Emergency Procedures in Adult Patients (EPAP) – mechanische beademing

Zorg voor de mechanisch beademde patiënt (IC professionals).

Basiscursus Vitaal Bedreigde Patiënt

Zorg voor de vitaal bedreigde patiënt (setting anders dan ziekenhuis).

Klinisch Redeneren / Kritisch Denken

Klinisch redeneren en kritisch denken ter ondersteuning en verantwoording van het eigen handelen (professionals zorg en welzijn).
Scenariotrainingen

Scenariotraining Multidisciplinaire Teams

Multidisciplinaire teamtraining opvang (potentieel) vitaal bedreigde patiënt (acute zorg professionals).
Oncologie

Basiscursus Oncologie

‘Patient journey’ waarin de oncologische patiënt wordt gevolgd vanaf de eerste symptomen tot aan het ontslag en de mogelijke nazorg (verpleegkundigen).
Voorbehouden handelingen blaaskatheterisatie

Voorbehouden handelingen / Praktijkscholingen

Praktijkscholingen voorbehouden en risicovolle handelingen (verpleegkundigen en verzorgenden).
Train Trainer

Train de Trainer

Leer als vakinhoudelijk deskundige de didactiek die nodig is om je kennis en vaardigheden over te dragen aan collega’s (zorgprofessionals).
Toetser Trainer

Toetser-Trainer

Compleet programma om intercollegiaal toetsen van voorbehouden handelingen binnen een organisatie/afdeling te implementeren (zorgprofessionals).
Time management

Time-management

Leren om effectief en efficiënt om te gaan met werktijd (professionals algemeen).
Projectmanagement

Projectmanagement – projectmedewerker

Training succesvol omgaan met elementen als doelstellingen, taken, mensen en planning (projectmedewerkers).
Presentatietechnieken

Presentatietechnieken

Leren om overtuigend en inspirerend een verhaal te presenteren (professionals algemeen).
Omgaan met werkdruk en stresshantering

Omgaan met werkdruk en stresshantering

Leren de persoonlijke effectiviteit te vergroten en daardoor beter om te gaan met werkdruk en werkstress (professionals algemeen).
Omgaan met ongewenst gedrag

Omgaan met ongewenst gedrag

Leer om de-escalerend te communiceren en om te gaan met eigen emoties bij vormen van ongewenst gedrag (professionals algemeen).
Didactische vaardigheden

Didactische vaardigheden

Didactische vaardigheden ontwikkelen en deze effectief kunnen inzetten tijdens het verzorgen van onderwijsactiviteiten (professionals algemeen).
Gastvrijheid

Gastvrijheid/klantgerichtheid

Leren om kernwaarden van de organisatie te vertalen naar gastvrijheid en clientgerichtheid (professionals algemeen).
Coördinator Spoedzorg

Coördinator Spoedzorg

Kennis en inzichten verwerven en deze te vertalen naar uitvoering van de rol van coordinator op de Spoedeisende Hulp (SEH-professionals).
Triage

Triage voor baliemedewerkers SEH

Leren om een eerste urgentie-inschatting bij een zorgvraag aan de balie van de SEH te maken en adequaat te signaleren (baliemedewerkers SEH).
Triage huisartsen

Triage in de Huisartsenpraktijk

Leren om een systematische triage via de telefoon uit te voeren (doktersassistenten huisartsenpraktijk).
Triage

Triage op de Spoedeisende Hulp

Leren om een systematische triage uit te voeren volgens daarvoor geldende richtlijnen (SEH-professionals).
Capaciteits Coordinator

Capaciteits-Coördinator

Leren om adequaat en verantwoord processen rondom beddencapaciteit aan te sturen c.q. te begeleiden (capaciteitscoördinatoren zorginstellingen).