edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Dialoog-ronde werkgroep Interne kennisdeling met EDU-line binnen het Laurentius ziekenhuis Roermond

Op 28 oktober jl. werden binnen diverse afdelingen van het Laurentius ziekenhuis interviews gevoerd door de medewerkers van de werkgroep “Interne kennisdeling” en EDU-line. Het doel van deze dialoog-ronde was om inzicht te krijgen in de manier van interne kennisoverdracht, leren op de werkplek en het inventariseren van interne behoefte en wensen hieromtrent. Er werden diverse afdelingen bezocht: Poli Chirurgie, Afdeling A1 en CCU/EHH, Medische techniek, de Pelikaan, de PAAZ, de Kraamafdeling, het Lab, Gastvrouwen, HRM en de Radiologie.

EDU-line is als projectadviseur gevraagd deze werkgroep “Interne Kennisdeling” van het Laurentius ziekenhuis in Roermond te ondersteunen. De opdracht van de werkgroep is om een programma te ontwikkelen waarmee interne kennisdeling tussen medewerkers structureel ingebed kan worden. Hierbij gaat het vooral om het (informeel) leren op de werkvloer en het gebruikmaken van spontane voorkomende leermomenten.

Allereerst is de werkgroep, op basis van literatuuronderzoek rondom leren en werkplekleren, tot begripsdefiniëring voor kennisdeling en (informeel) leren gekomen.
Een volgende stap was om inzicht te krijgen in de huidige situatie omtrent leren op afdelingen en deze afdelingen te bevragen over de  wenselijke situatie. Hiervoor heeft EDU-line een vragenlijst ontwikkeld welke als leidraad diende tijdens de dialoog-ronde.

De informatie die we hebben gekregen tijdens de dialoog-ronde zal verwerkt worden in een adviesrapportage over interne kennisdeling en de wijze waarop dit een structureel karakter gegeven kan worden. Vanzelfsprekend zal dit dan ook ziekenhuisbreed gecommuniceerd worden.

Op de foto werkgroep “Interne kennisdeling”. Bovenste rij van links naar rechts: Sandra van der Loo (LZR), Carlijn Bardie (LZR), Anja van der Beek (LZR) en Gerard Castermans (EDU-line). Zittend van links naar rechts: Margriet Meuwissen (LZR) en Astrid de Jong (LZR).Desiree Hintzen (LZR) ontbreekt op de foto.

EDU-line wil, evenals de overige leden van de werkgroep, alle afdelingsmedewerkers die aan de interviews hebben deelgenomen en andere betrokkenen hartelijk danken voor de medewerking en de gastvrije ontvangst.