edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Stageplaats beschikbaar!

Ben je op zoek naar een stageplaats waarin je alle vrijheid krijgt om je eigen creativiteit te ontplooien? Voor een

EDU-line in een nieuw jasje!

Eindelijk mogen we onze nieuwe website aan jullie presenteren. Wat zijn wij trots! Het voelt alsof we een nieuwe jas

EDU-line “Competentiegericht opleiden binnen organisaties”, 2006

Competentie; waar hebben we het over? 

Het begrip competentie is binnen de literatuur regelmatig onderwerp van gesprek. De Onderwijsraad heeft in 2002 een rapport uitgebracht van een onderzoek dat gedaan is naar hoe het begrip competentie omschreven wordt. Het blijkt dat er vele mogelijkheden zijn om te definiëren waar we het over hebben.

Iedereen is het er over eens dat een competentie een verzamelnaam is voor verschillende aspecten binnen het functioneren van mensen, maar dat het geen optelsom kan zijn. Hiermee wordt aangegeven dat het één onlosmakelijk verbonden is met het ander, maar ook (in)directe invloed op elkaar heeft.

Een belangrijk verschilpunt binnen de diverse definities is het onderdeel van de persoonlijke kenmerken; is dit een onderdeel van een competentie of is het een voorwaardenscheppend geheel om aan competenties te kunnen werken?Edu-line is van mening dat de persoonlijke kenmerken voorwaardelijk zijn. De stelling dat persoonlijke kenmerken een onderdeel van een competentie zijn impliceert ons inziens dat deze leerbaar zijn. In § 1.2 en § 1.3 zal hier verder op ingegaan worden.

Om de competentiegedachte beter te kunnen begrijpen is het goed kort stil te staan bij een aantal leerpsychologische inzichten. Daarna zal ingegaan worden op de betekenis hiervan op het onderwijs.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email