edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

EDU-line opnieuw geaccrediteerd

Op 12 november jongstleden is EDU-line bezocht door het accreditatiebureau CRKBO. De accreditatie hangt samen met registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Tijdens de accreditatie wordt een groot aantal kwaliteitsaspecten rondom het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijs onder de loep genomen. Daarnaast wordt ook onderzocht of er sprake is van duidelijke en eenduidige informatie voor de klant.
Deze accreditatie is geldig voor de duur van 4 jaren. Bij tussentijdse wijzigingen dient EDU-line het CRKBO hiervan in kennis te stellen waarna opnieuw beoordeeld zal worden of wij hiermee nog steeds voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria.

Wat betekent dit voor u als klant?
Allereerst bent u hiermee gegarandeerd van kwaliteitsproducten / -diensten van EDU-line zoals u van ons gewend bent. Daarnaast is het gevolg van registratie dat EDU-line onderwijsproducten btw-vrij mag aanbieden.

CPION is het uitvoerend orgaan van de Stichting Permanente Educatie Nederland en de stichtingen voor
post-Wetenschappelijk Onderwijs (SPWO), post-HBO (SPHBO) en post MBO (SPMBO). CPION is onderdeel van Lloyd’s Register Nederland B.V.

EDU-line
Gerard Castermans
Ray Vondenhoff