edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

EDU-line opnieuw geaccrediteerd

𝙀𝘿𝙐-𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙤𝙥𝙣𝙞𝙚𝙪𝙬 𝙜𝙚𝙖𝙘𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩𝙚𝙚𝙧𝙙 In januari heeft het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), een onafhankelijke gecertificeerde instelling, de CRKBO-audit uitgevoerd

EPAP-cursus

EPAP-cursus

Weer een groep enthousiaste SEH verpleegkundigen (i.o.) in actie bij onze cursus Emergency Procedures Adult Patients (EPAP). Deze keer verpleegkundigen

Cursusboeken PEP en EPAP nu te bestellen!

𝘿𝙤𝙚𝙡𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥: acute zorg professionals (i.o.) / kinderverpleegkundigen De cursusboeken PEP (Pediatric Emergency Procedures) en EPAP (Emergency Procedures Adult Patients) dienen als

Eerste geslaagden van de nieuwe cursus Capaciteits-Coördinator (Coördinator Beddenhuis)

Gisteren op donderdag 09 januari heeft de eerste groep deelnemers binnen het Tergooi ziekenhuis de cursus Capaciteits-Coördinator met goed gevolg afgerond.

Een bekend probleem binnen de huidige ziekenhuiszorg is de stagnatie in de doorstroom van patiënten. Met name in de avond en nacht worden knelpunten gesignaleerd in de patiënten logistiek vanuit de acute afdelingen (met name de SEH en AOA) naar de verschillende verpleegafdelingen. Een gevolg hiervan is (1) een niet optimale bedbezetting, (2) patiënten in ‘verkeerde’ bedden en (3) onnodige patiëntenstop.
Sinds begin 2019 staat dit onderwerp binnen het Tergooi ziekenhuis hoog op de agenda. Door het instellen van de nieuwe taak/rol ‘Capaciteits-Coördinator’ vanuit de AOA heeft het Tergooi ziekenhuis zich ten doel gesteld, middels goede communicatie en samenwerking, komen tot een efficiënte beddenplanning. Het afspreken van duidelijke spelregels en het vastleggen van het eigenaarschap van de bedden vormt hierin een belangrijk onderdeel. Naast deze taak/rol van de ‘coördinator beddenhuis’ wordt van deze functionaris ook verwacht dat hij/zij ondersteuning kan bieden aan verpleegkundigen van de verpleegafdelingen ten aanzien van complexe handelingen.

Om deze reden heeft EDU-line op verzoek de nieuwe module “Capaciteits-Coördinator” ontwikkeld. Binnen deze module, bestaande uit 5 plenaire bijeenkomsten verdeeld over een praktijkperiode van 4-5 maanden, zijn de deelnemers aan de slag geweest met de vele aspecten rondom het coördinatorschap. Naast onderwerpen als visievorming, netwerkcommunicatie en leiderschap, zijn er ook gastlessen geweest vanuit Kwaliteit en (patiënt)veiligheid en is er een dialoogbijeenkomst georganiseerd met artsen, managers en deelnemers aan deze cursus.

De cursus werd afgesloten met een eindpresentatie van de cursisten, in aanwezigheid van meerdere genodigde collega’s en managers, waarin een plan van aanpak voor een verbetering gepresenteerd werd.
Al met al een afwisselende cursus met een mooie afsluiting en een welverdiend certificaat.

We wensen de cursisten Gesina Vedder-de Graaf, Silvia Schulte, Lida de Heus-Ruitenbeek, Geertine Pasterkamp, Winanda van Gent, Wendy Homburg, Monique Biesheuvel, Esther Dikkenberg en Debby Tijssens nogmaals van harte proficiat!!