edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws
EPAP-cursus

EPAP-cursus

Weer een groep enthousiaste SEH verpleegkundigen (i.o.) in actie bij onze cursus Emergency Procedures Adult Patients (EPAP). Deze keer verpleegkundigen

Cursusboeken PEP en EPAP nu te bestellen!

𝘿𝙤𝙚𝙡𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥: acute zorg professionals (i.o.) / kinderverpleegkundigen De cursusboeken PEP (Pediatric Emergency Procedures) en EPAP (Emergency Procedures Adult Patients) dienen als

Emergency Procedures Adult Patients (EPAP) geaccrediteerd

Goed nieuws, onze cursus 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮 𝙋𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙪𝙧𝙚𝙨 𝘼𝙙𝙪𝙡𝙩 𝙋𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩𝙨 (𝙀𝙋𝘼𝙋) is door de Kwaliteitsregisters V&VN en NVSHV opnieuw geaccrediteerd, zowel de

Het belang van EHBO binnen sportverenigingen

Dat sporten gezond is, wil ik hier niet bestrijden. Echter er is ook een keerzijde en dan gaat het over de blessures die tijdens het sporten ontstaan. In een recent artikel op NRC.nl roept kamerlid Michiel van Nispen op tot meer preventie binnen de sportverenigingen om het aantal sportblessures terug te dringen. Deze oproep wordt voornamelijk ingegeven door de enorme kosten die sportblessures met zich meebrengen. Het bedrag wordt becijfert op 1,5 miljard per jaar en wordt gevormd door de directe medische kosten (huisarts, SEH, opname) en de indirecte kosten veroorzaakt door verzuim.

Binnen sportverenigingen wordt veelal gebruikgemaakt van welwillende vrijwilligers. Deze voeren taken uit binnen de organisatie van de vereniging en/of de uitvoering van de begeleiding van de sporters. Deze vrijwilligers zijn veelal onvoldoende toegerust om sportblessures te behandelen, laat staan te voorkomen dan wel te voorspellen. Dit is niet alleen vervelend voor degene die een blessure oploopt, maar zeker ook voor de vrijwilliger die niet weet hoe te handelen.
Als ik binnen de organisatie van sportverenigingen kijk, valt op dat veel verenigingen geen structurele aandacht hebben voor EHBO en reanimatie. Natuurlijk zijn er EHBO-koffers en AED’s, echter onduidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe hiermee om te gaan.

In samenwerking met de KNHB organiseert EDU-line thema-avonden EHBO bij sport en reanimatie met AED voor vrijwilligers binnen sportverenigingen. Hiermee worden de eerste stappen gezet naar een veilig sportklimaat binnen een vereniging. Dat de thema-avonden voor meerdere sporten ingezet kunnen worden, lijkt mij helder.

Onderstaand een kort artikel op de site van een sportvereniging.