edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Stageplaats beschikbaar!

Ben je op zoek naar een stageplaats waarin je alle vrijheid krijgt om je eigen creativiteit te ontplooien? Voor een

EDU-line in een nieuw jasje!

Eindelijk mogen we onze nieuwe website aan jullie presenteren. Wat zijn wij trots! Het voelt alsof we een nieuwe jas

Het belang van EHBO binnen sportverenigingen

Dat sporten gezond is, wil ik hier niet bestrijden. Echter er is ook een keerzijde en dan gaat het over de blessures die tijdens het sporten ontstaan. In een recent artikel op NRC.nl roept kamerlid Michiel van Nispen op tot meer preventie binnen de sportverenigingen om het aantal sportblessures terug te dringen. Deze oproep wordt voornamelijk ingegeven door de enorme kosten die sportblessures met zich meebrengen. Het bedrag wordt becijfert op 1,5 miljard per jaar en wordt gevormd door de directe medische kosten (huisarts, SEH, opname) en de indirecte kosten veroorzaakt door verzuim.

Binnen sportverenigingen wordt veelal gebruikgemaakt van welwillende vrijwilligers. Deze voeren taken uit binnen de organisatie van de vereniging en/of de uitvoering van de begeleiding van de sporters. Deze vrijwilligers zijn veelal onvoldoende toegerust om sportblessures te behandelen, laat staan te voorkomen dan wel te voorspellen. Dit is niet alleen vervelend voor degene die een blessure oploopt, maar zeker ook voor de vrijwilliger die niet weet hoe te handelen.
Als ik binnen de organisatie van sportverenigingen kijk, valt op dat veel verenigingen geen structurele aandacht hebben voor EHBO en reanimatie. Natuurlijk zijn er EHBO-koffers en AED’s, echter onduidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe hiermee om te gaan.

In samenwerking met de KNHB organiseert EDU-line thema-avonden EHBO bij sport en reanimatie met AED voor vrijwilligers binnen sportverenigingen. Hiermee worden de eerste stappen gezet naar een veilig sportklimaat binnen een vereniging. Dat de thema-avonden voor meerdere sporten ingezet kunnen worden, lijkt mij helder.

Onderstaand een kort artikel op de site van een sportvereniging.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email