edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Kenniswerkplaats brengt professionals en burgers bij elkaar

In vervolg op het symposium “Care for Frailty” dat op 17 mei jl. heeft plaatsgevonden, gaat EDU-line in samenwerking met ZorgBelang Limburg én Burgerkracht Limburg starten met zogenoemde ‘kenniswerkplaatsen’. Dat het een vooruitstrevende aanpak is waarmee meer zicht verkregen wordt op de werkelijke vragen van de burger blijkt ook wel uit het artikel op Zorgvisie (04-07-2018) waarin het item dialoog met de burger naar voren wordt gebracht.

De zorg  rondom de oudere in een kwetsbare positie moet anders. Niet alleen de coördinatie tussen de verschillende professionals uit zowel het zorg- als het sociale domein kan beter, ook de afstemming met de burger zelf laat vaak te wensen over. Maar het is juist belangrijk dat burgers zelf hun behoefte kunnen formuleren, zodat de doelen en behoeften door hen zelf worden geformuleerd in de interactieve productieve relatie met de zorgverlener.

Steeds meer komt men tot het besef dat gezondheidsklachten niet uitsluitend en geheel veroorzaakt en verklaard kunnen worden door de problematiek die met de ziekte te maken heeft: de focus ligt nu ook meer op welzijn en op het bevorderen van gezondheid (en geluk), waarbij het doel is om mensen/patiënten zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven (Triple Aim; Machteld Huber, positieve gezondheid).

Met het project “Care for Frailty” dat op 17 mei 2018 gestart is met een symposium, bevorderen we de afstemming van zorg tussen betrokken partijen uit het zorgdomein, sociaal domein én de burger.

We organiseren thematische kenniswerkplaatsen waarin professionals en burgers in dialoog treden.

Werkwijze

Tijdens drie uur durende kenniswerkplaatsen worden behoeften en verwachtingen tussen professionals en burgers besproken. Professionals wisselen op basis van echte verhalen kennis met elkaar uit en kijken naar de verschillen en overeenkomsten. Centraal staat hierin afstemming.Burgers gaan aan de hand van de klantervaringsreis in gesprek over ervaringen met de zorg en formuleren gezamenlijk duidelijke zorgvragen.Tijdens de dialoog bespreken allen de uitkomsten en wordt helder waar kansen voor verbetering liggen. 

Resultaat

Inzet van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de professionals en burgers elkaar kennen, van elkaars expertise weten en elkaar weten te vinden. Communicatie is het sleutelwoord.