edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Kenniswerkplaats enthousiast ontvangen door patiënten en beroepsbeoefenaren.

EDU-line en Zorgbelang Limburg hebben hun kennis en kunde gebundeld met als doel burgers in de rol van patiënt en verzekerde en beroepskrachten de mogelijkheid te bieden om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit wisselen. Het doel is dat patiënten en mantelzorgers de kans krijgen om vanuit hun ervaringen daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan verbeteringen en oplossingen in de zorg.

De eerste kenniswerkplaats (Care for Frailty) heeft plaats gevonden op 13 september jl. en is door alle betrokkenen als heel waardevol ervaren.

“…Ik vond het bijzonder indrukwekkend al die verhalen van mensen te horen
en wat ze allemaal meemaken…”

“Uw verhaal geeft aan dat we het beleid/protocol van oncologie patiënten op de eerste hulp moeten aanpassen. We erkennen dit probleem ook uit onze eigen ervaring. We gaan dit terugkoppelen en bespreekbaar maken”.

“Wat een bijzondere ervaring om op deze manier aan één tafel het gesprek te kunnen voeren en naar elkaar te luisteren”.

Beide groepen deelnemers maakten een ‘ervaringsreis’ waarmee een totaalbeeld ontstond van hun persoonlijke verwachtingen, ervaringen. Iedere reis staat op zichzelf maar ook werd al snel duidelijk dat er een paar overstijgende thema’s waren. Aan de hand van deze thema’s hebben we aan een grote tafel de discussie gevoerd en een verdiepingsslag gemaakt naar mogelijke oplossingen over hoe de zorg rondom de patiënt beter kan worden ingericht en afgestemd (de patiënt centraal). Tijdens het gesprek visualiseerde een sneltekenaar op een papierrol van 5 meter de ervaringen en oplossingen. Het is een mooi en levendig document geworden dat ongelooflijk veel input geeft voor de vervolgstap.

Een belangrijke algemeen gedeelde constatering van deze middag is dat er is nog veel winst te behalen valt in de communicatie tussen beroepskracht en patiënt, het belang van de onderlinge samenwerking tussen verschillende afdelingen en het kennen van elkaar en elkaars aandachtsgebieden.

De Maastricht UMC Academie heeft de kenniswerkplaats omarmd en wilt deze onder andere binnen de verpleegkundige vervolgopleiding oncologie inbedden in het curriculum. Mogelijk volgen andere opleidingen dit voorbeeld.