edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

PEP Train-de-trainer cursus voor IC-professionals

Sedert 2010 biedt EDU-line de PEP-cursus (Pediatric Emergency Procedures) voor zorgprofessionals in de acute zorg aan. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor het thema kind op de ICU en de behoefte vanuit ICU’s om zich middels training intensiever voor te bereiden op een tijdelijk verblijf van vitaal bedreigde kinderen op de ICU-volwassenen, voordat een overplaatsing naar een Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) kan plaatsvinden. Zo’n verblijf komt in de regel slechts sporadisch voor en ervaring kan daarom moeilijk worden opgebouwd.

Op basis van vragen uit de praktijk biedt EDU-line nu een train-de-trainer-cursus aan voor ICU’s.
De cursus heeft tot doel dat een selecte groep van IC-professionals competenties verwerft om de eigen collega’s op de werkplek te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om een kwalitatieve opvang van een kind op de ICU te kunnen waarborgen.

De ICU’s van STZ-ziekenhuis Zuyderland MC hebben recent 9 ICU-verpleegkundigen en een Intensiviste-Anesthesiologe in de gelegenheid gesteld om de train-de-trainer-cursus te volgen. Daarmee is een belangrijke stap gezet om veilige zorg voor kinderen op de ICU te realiseren.