edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws
EPAP-cursus

EPAP-cursus

Weer een groep enthousiaste SEH verpleegkundigen (i.o.) in actie bij onze cursus Emergency Procedures Adult Patients (EPAP). Deze keer verpleegkundigen

Cursusboeken PEP en EPAP nu te bestellen!

𝘿𝙤𝙚𝙡𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥: acute zorg professionals (i.o.) / kinderverpleegkundigen De cursusboeken PEP (Pediatric Emergency Procedures) en EPAP (Emergency Procedures Adult Patients) dienen als

Emergency Procedures Adult Patients (EPAP) geaccrediteerd

Goed nieuws, onze cursus 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮 𝙋𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙪𝙧𝙚𝙨 𝘼𝙙𝙪𝙡𝙩 𝙋𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩𝙨 (𝙀𝙋𝘼𝙋) is door de Kwaliteitsregisters V&VN en NVSHV opnieuw geaccrediteerd, zowel de

PEP Train-de-trainer cursus voor IC-professionals

Sedert 2010 biedt EDU-line de PEP-cursus (Pediatric Emergency Procedures) voor zorgprofessionals in de acute zorg aan. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor het thema kind op de ICU en de behoefte vanuit ICU’s om zich middels training intensiever voor te bereiden op een tijdelijk verblijf van vitaal bedreigde kinderen op de ICU-volwassenen, voordat een overplaatsing naar een Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) kan plaatsvinden. Zo’n verblijf komt in de regel slechts sporadisch voor en ervaring kan daarom moeilijk worden opgebouwd.

Op basis van vragen uit de praktijk biedt EDU-line nu een train-de-trainer-cursus aan voor ICU’s.
De cursus heeft tot doel dat een selecte groep van IC-professionals competenties verwerft om de eigen collega’s op de werkplek te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om een kwalitatieve opvang van een kind op de ICU te kunnen waarborgen.

De ICU’s van STZ-ziekenhuis Zuyderland MC hebben recent 9 ICU-verpleegkundigen en een Intensiviste-Anesthesiologe in de gelegenheid gesteld om de train-de-trainer-cursus te volgen. Daarmee is een belangrijke stap gezet om veilige zorg voor kinderen op de ICU te realiseren.