edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Positief oordeel over praktijkdeel Opleiding Verpleegkundig Specialist Maastricht UMC

Praktijkdeel Opleiding tot Verpleegkundig Specialist gevisiteerd

Donderdag 9 april jl. werd het Maastricht UMC gevisiteerd als praktijkleerplaats voor Verpleegkundig Specialisten. Naast het opleidingsinstituut, in dit geval Zuyd Hogeschool, wordt ook de praktijk waar deze duale opleiding plaatsvindt beoordeeld.Gerard Castermans van EDU-line is als coördinator nauw betrokken bij de opleiding tot Verpleegkundig Specialist (én Physician Assistant) binnen het Maastricht UMC. 

Praktijk
“De beoordelaars van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde, een commissie ingesteld door de V&VN (de beroepsvereniging voor verpleegkundige zorgprofessionals), was zeer positief. Niet alleen de opleiding an sich, maar ook over hoe dit in het praktijkgedeelte is ingericht”,  aldus Gerard Castermans, coördinator VS/PA.

De aandacht ging tijdens de visitatie niet alleen uit naar de student, maar ook naar de verpleegkundig leermeester (een verpleegkundig specialist die minimaal 2 jaar werkzaam is in het specialisme) en de medisch leermeester. Uit al deze geledingen zijn medewerkers geïnterviewd. “Er was lof voor de goede begeleiding en dito organisatie op de afdelingen. De studenten krijgen in dit ziekenhuis optimaal de kans te leren, niet alleen qua tijd maar ook qua praktijk-ervaring die men op kan doen.”

Rapportage
Ook over de organisatie van de visitatiedag en de bereidheid van de medewerkers die geïnterviewd werden was men zeer tevreden, aldus Gerard Castermans: “We willen dan ook  iedereen enorm danken voor de inzet en de medewerking aan deze visitatie.” De definitieve rapportage wordt over enkele weken verwacht.
Meer informatie over deze visitatie of wilt u meer informatie over de taken en rollen van een coördinator? Neem contact op met EDU-line