edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Project “Care for Frailty”

In eerdere berichtgeving hebben wij al aangeduid dat het Symposium “Care for Frailty” de opmaat vormt voor een innovatief en tegelijk ambitieus project met het doel om professionals uit het speelveld van cure/care en het sociale domein (hulp & welzijn en wonen & voorzieningen) bijeen te brengen om zodoende kennis te delen en samenwerking te bevorderen.

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden en hebben reeds geleid tot grote veranderingen in de zorg- en ondersteuningssector rondom de (kwetsbare) ouderen.
Om hieruit ontstane complexe vraagstukken op te kunnen lossen is samenwerking tussen deze sectoren niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk. Echter, een goede samenwerking kan alleen dan plaatsvinden wanneer allen bereid zijn om over de grenzen van het eigen domein heen te kijken, informatie en kennis te delen, en de handen ineen te slaan.

Met het project “Care for Frailty” willen we een voedingsbodem scheppen om gezamenlijk optrekken van zorgdomein en sociaal domein te bevorderen. Dit willen we onder andere doen door thematische kenniswerkplaatsen te organiseren waarin deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om in workshops onder begeleiding van inhoudsdeskundigen te werken aan uiteenlopende casuïstiek.
In dit kader zoeken wij naar gepassioneerde professionals die samen met ons de schouders onder de realisatie van dit ambitieuze project willen zetten.
Tevens nodigen wij organisaties uit bovengenoemde sectoren van harte uit om medewerkers deel te laten nemen aan het symposium op 17 mei 2018 a.s. in Eindhoven.