edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

EDU-line opnieuw geaccrediteerd

𝙀𝘿𝙐-𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙤𝙥𝙣𝙞𝙚𝙪𝙬 𝙜𝙚𝙖𝙘𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩𝙚𝙚𝙧𝙙 In januari heeft het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), een onafhankelijke gecertificeerde instelling, de CRKBO-audit uitgevoerd

EPAP-cursus

EPAP-cursus

Weer een groep enthousiaste SEH verpleegkundigen (i.o.) in actie bij onze cursus Emergency Procedures Adult Patients (EPAP). Deze keer verpleegkundigen

Cursusboeken PEP en EPAP nu te bestellen!

𝘿𝙤𝙚𝙡𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥: acute zorg professionals (i.o.) / kinderverpleegkundigen De cursusboeken PEP (Pediatric Emergency Procedures) en EPAP (Emergency Procedures Adult Patients) dienen als

Project Intercollegiaal toetsen binnen ziekenhuis volgens NIAZ norm adequaat

Op 4 en 5 september jl heeft het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) een toets op het actieplan uitgevoerd binnen het Academisch ziekenhuis Maastricht (azM). De auditoren hebben vastgesteld dat alle door het auditteam in december 2012 geformuleerde verbeterpunten adequaat zijn opgepakt.EDU-line feliciteert het azM met dit mooie resultaat.
Een van de verbeterpunten was het “Borgen van een uitvoeringsregeling voor het (doen) verrichten van voorbehouden en/of risicovolle handelingen door niet zelfstandig bevoegden”.Gerard Castermans van EDU-line is in februari 2013 als projectleider gestart om het verbeterpunt op te pakken. Onder de projectnaam “BIG Handelen en registreren” heeft Gerard Castermans samen met de projectgroep, bestaande uit enthousiaste medewerkers van het azM zelf, een modern kader van intercollegiale toetsing ontwikkeld. Binnen alle verpleegafdelingen zijn verschillende medewerkers opgeleid tot toetser, welke de bevoegdheid hebben de collega’s te toetsen in de voorbehouden handelingen en het resultaat hiervan te registreren binnen een online registratiesysteem. De toetsing, welke zoveel mogelijk tijdens het werk gebeurt, kent een theoretisch en een praktisch deel en gebeurt in een één op één setting. Er wordt gebruikgemaakt van een nieuw ontwikkelde ‘Observatiescorelijst t.b.v. Intercollegiale Toetsing’.Inmiddels zijn binnen de verpleegafdelingen ongeveer 150 verpleegkundigen opgeleid tot toetser. Vanuit de projectgroep wordt twee maal per jaar een centrale bijeenkomst georganiseerd om met elkaar kansen en mogelijkheden te delen en verandervoorstellen te bespreken.

Het NIAZ heeft het project als adequaat aangemerkt en heeft geconstateerd dat naast helder beleid ook gewerkt is aan een kwalitatief goede wijze van intercollegiale toetsing.
Op dit moment wordt het project verder uitgerold binnen andere afdelingen waar voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door medewerkers die niet zelfstandig bevoegd zijn (bijvoorbeeld doktersassistenten, laboranten, poliverpleegkundigen). De projectgroep is van mening dat borging van kwaliteit een zaak is voor het hele ziekenhuis.
Hoe is de borging van voorbehouden handelingen binnen uw instelling geregeld? Heeft u vragen of wenst u meer informatie mail dan met gerard@edu-line.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen via +31 (0) 46 2077 039

Geïnteresseerd in activiteiten van EDU-line? Volg ons via de sociale media.