edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

SEH-verpleegkundigen optimaal toegerust om de zorg te coördineren

De SEH-verpleegkundigen van het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten volgden een cursus die gericht is op het beter leren coördineren van de werkprocessen op de Spoedeisende Hulp afdeling. Onderstaand artikel hebben zij gepubliceerd in het ziekenhuisbulletin van december 2017.

  • Alle behandelkamers op de SEH zijn bezet en nu belt de ambulance dat ze met een instabiele patiënt onderweg zijn, of…
  • Deze patiënt komt als zelfverwijzer en moet eigenlijk door de huisarts worden gezien, maar wil op de SEH geholpen worden…

Een tweetal dilemma’s waarmee de SEH-verpleegkundige vrijwel dagelijks wordt geconfronteerd.
Het is vaak hollen of stilstaan op de Spoedeisende Hulp (SEH). Op beide momenten is het belangrijk dat het proces op de SEH goed wordt gecoördineerd. Hiervoor is tijdens iedere dienst één van de SEH verpleegkundigen vrijgeroosterd. Hij/zij heeft de taak de zorgprocessen in goede banen te leiden. Een taak die wordt gecombineerd met de triage van wachtkamer-patiënten en uitvoerende taken in de zorg. Een complexe taak waarvoor je in de SEH-opleiding eigenlijk niet wordt geschoold. De SEH-verpleegkundigen zijn mede daarom aan de slag met de cursus verpleegkundig coördinator spoedzorg (VCS) die wordt verzorgd door EDU-line.

Om de SEH-verpleegkundige optimaal toe te rusten voor deze coördinerende taak wordt in de cursus VCS aandacht besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van competenties en vaardigheden die van belang zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de triage en de coördinatie van zorgprocessen. Behalve vakinhoudelijke competenties gaat het dan om kwaliteiten op het gebied van bijvoorbeeld: communicatie, besluitvaardigheid, stressbestendigheid en samenwerkingsvaardigheden.

Hoe belangrijk het is om instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten op de SEH goed te managen merken we vooral op piekmomenten, waarbij de SEH dreigt te ‘verstoppen’ en er mogelijk risico ontstaat met betrekking tot patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Het is dan belangrijk dat er goede afspraken zijn en dat de neuzen dezelfde kant op staan.
Tijdens de cursus wordt daarom ook gediscussieerd over hoe we als individuele verpleegkundige en als team tegen zaken aankijken. We zoeken consensus en maken afspraken. Waar ligt een ieder z’n kracht en hoe kunnen we van elkaars kwaliteiten gebruikmaken en van elkaar leren. Dit alles omdat het leuk en leerzaam is om met elkaar hierover in gesprek te gaan en vooral om de zorg op de SEH nog verder te verbeteren!