edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Speciale uitnodiging voor de welzijnswerkers

Op 17 mei aanstaande vindt in Eindhoven het Symposium “Care for Frailty” plaats.
Het symposium is bedoeld voor professionals uit de Zorg- en Welzijnssector. Het centrale thema is, zoals de titel al min of meer verraadt, de zorg voor de oudere in een kwetsbare positie. De toenemende problemen in de ouderenzorg zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek: in de media, de samenleving, en niet in de laatste plaats bij de professionals zelf (1e en 2e lijn).

Tijdens het symposium zal aandacht zijn voor nieuwe opvattingen over samenwerking tussen Zorg en Welzijn in relatie tot de kwetsbare oudere. Deze zijn neergeschreven in een recent verschenen KPMG-rapport met de titel “Juiste zorg op de juiste plek”. Aan de hand van casuïstiek gaan deelnemers tijdens workshops onder begeleiding van inhoudsdeskundigen actief aan de slag om een vertaalslag te maken naar de praktijk. Daarbij zal gefocusseerd worden op het streven naar realisatie van samenhangende zorg, uitgaande van:
• het functioneren van mensen en hun omgeving;
• aandacht voor gezondheid, gedrag, preventie en tijdige signalering van ziekte;
• toegankelijke ondersteuning en zorg;
• passende en effectieve zorg;
• goede uitkomsten in termen van ervaren kwaliteit van leven.
De essentie van “Juiste zorg op de juiste plek” is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals bijvoorbeeld e-health).

Omdat een van de doelstellingen van het symposium is een brug te slaan tussen Zorg en Welzijn, willen wij zeker ook de professionals uit het sociale domein van harte uitnodigen om aan te sluiten. Inschrijven kan via onze website. Daar vindt u ook informatie over tijden, locatie, enz.