edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Steeds meer zelfstandigen in de zorg

Volgens een nieuwsbericht op nu.nl neemt het aantal zelfstandigen in de zorg verder toe. Dit terwijl het aantal banen in de zorg verder afneemt.
Is dit een goede ontwikkeling of juist een risico voor de zorg?

Medewerkers in loondienst van een zorginstelling zijn over het algemeen betrokken bij het wel en wee van de organisatie waar ze werken. Ze willen graag trots zijn op de eigen organisatie en hebben hier eens intense ‘band’ mee. Deze ‘band’ bestaat ten gevolge van het onderdeel zijn van die organisatie en van het team waarbinnen de medewerker werkzaam is. Wat betreft het bijhouden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het vak juist uit te voeren, wordt dit in vele instellingen volledig gefaciliteerd door cursussen, trainingen, e-learnings en in toenemende mate werkplekleren. Voorts is volgens de kwaliteitswet Zorginstellingen de directie van de zorgorganisatie gehouden aan het borgen van kwaliteit geleverd door de eigen medewerkers.

Hoe zit dit met de zelfstandige die op freelance basis ingehuurd wordt om een aantal diensten te draaien? Op welke wijze houden deze medewerkers de eigen kennis en vaardigheden op peil?
Er zijn vele  bemiddelingsbureaus waar ZZP’ers zich kunnen inschrijven. Bij de grotere bemiddelingsbureau is het mogelijk scholingen te volgen. Een aantal bureaus werkt alleen met ZZP’ers die aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Een zelfstandig ondernemend zorgverlener (ZOZ) in de thuiszorg kan zich met een kwaliteitskeurmerk onderscheiden in de zorgmarkt.

Naast bovenstaande zijn er ZZP’ers, al dan niet georganiseerd, waarbij kwaliteitscriteria niet concreet zijn beschreven. Wat zijn de minimale vereisten om dan zorg te kunnen verlenen in opdracht van een cliënt en/of een gezondheidszorginstelling?

De belangrijkste boodschap die we hier kunnen geven is dat de ZZP’er nog eens kritisch kijkt naar het eigen kennis- en vaardigheidsniveau en zich de vraag stelt op welke wijze hij of zij bij kan blijven in het eigen vakgebied om op een verantwoorde manier die zorg te kunnen leveren waar zorgvragers recht op hebben.

Lees ook het artikel op nu.nl

Redactie EDU-line