edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Subsidies anti-agressiebeleid zorginstellingen

Agressie vormt in toenemende mate een probleem in de zorg. Met name onheuse bejegening, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten zijn de meest voorkomende uitingen van agressief en ongewenst gedrag. Ongeveer de helft van de medewerkers in de zorg krijgt te maken met enige vorm van agressie.
De gevolgen van agressie in de zorg blijven ook niet achterwege; hogere ziekteverzuimpercentages en een grotere neerslachtigheid zijn enkele voorbeelden hiervan.

Om medewerkers goed toe te rusten hoe om te gaan met agressie, zowel de-escalerend als preventief, worden vanuit de overheid ondersteuningsmaatregelen getroffen. Een hiervan is het toekennen van subsidie welke erop is gericht om zorginstellingen te helpen agressie tegen zorgmedewerkers nog meer tegen te gaan.

Vanaf 15 januari 2015 kunnen 200 (jeugd)zorginstellingen weer een aanvraag indienen voor de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Met de ondersteuningsregeling kunnen zorginstellingen, door het inzetten van externe deskundigen, hun anti-agressiebeleid een extra impuls geven. Per instelling gaat het om maximaal 10.000 euro tegemoetkoming voor externe inhuur of kosten. Komend jaar is het laatste jaar om van de regeling gebruik te kunnen maken.
In 2012, 2013 en 2014 was de belangstelling hiervoor zo groot dat het maximum aantal aanvragen binnen enkele dagen bereikt was. Zorg dus dat je op tijd je  aanvraag voor 2015 voorbereidt en indient.

U kunt subsidie aanvragen via de Ondersteuningsregeling Veilig Werken in de Zorg

Vanuit onze inhoudelijke expertise binnen de zorg kunnen wij optimale ondersteuning bieden aan medewerkers die geconfronteerd worden met allerlei vormen van agressie.