edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Symposium “De gelukkige organisatie”

Recent is vanuit EDU-line een nieuw bedrijf “ZorgSense” ontstaan. Naast 12,5 jaar voor velen een partner te zijn in cursusontwikkeling en -uitvoering, zijn we ons de laatste jaren ook intensiever bezig gaan houden met ontwikkelen en leren op de werkvloer zelf. Wat ons betreft bestaat er een duidelijk verband tussen beiden, maar zijn er ook verschillen.
Aan “werkplekleren” zijn aspecten van organisatieontwikkeling te koppelen die om een andere aanpak vragen.
Daarom vinden wij het belangrijk om duidelijkheid te creëren voor de klant en ook voor onszelf, en willen we de onderwerpen afzonderlijk positioneren: cursussen en trainingen bij EDU-line, en organisatieontwikkeling bij ZorgSense.

EDU-line kan zich hierdoor volledig richten op het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van cursussen en trainingen. Het aanbod zal nog verder uitgebreid worden, waarbij maatwerk, betrokkenheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Zoals u van ons gewend bent.
Leren als het kan, cursus als het moet” is voor ZorgSense een van de principes waarmee we  organisatieontwikkeling daadwerkelijk mogelijk willen maken.

Om het gedachtegoed van ZorgSense op de kaart te zetten organiseren we op 5 oktober aanstaande het symposium “De gelukkig organisatie” in Kasteelhoeve de Grote Hegge te Thorn. We hebben hiervoor drie fantastische sprekers bereid gevonden om de thema’s organisatieontwikkeling en leren elk vanuit een eigen invalshoek te benaderen. 

Drs. Patrick van Veen, directeur/eigenaar ApemanagementBioloog Patrick van Veen stelt het sociaal oergedrag centraal, oftewel de apenstreken die we op de werkvloer vertonen. Rondom verschillende thema´s gaat hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Dr. Tom Peeters, adviseur Vandaag ZorgvernieuwingWetenschapper en adviseur Tom Peeters is gepromoveerd op zelfsturende teams in de thuiszorg. De media berichten in overvloed over te veel bureaucratie in de zorg. Toch worden deze woorden nog onvoldoende omgezet in baanbrekende maatregelen. De focus van de overheid ligt nu vooral op het bevorderen van de eigen regie van mensen. Echter, het is van belang dat er tevens meer aandacht is voor beleidsontwikkeling, zodanig dat deze de bureaucratie daadwerkelijk doet afnemen in plaats van toenemen.’

Drs. Yvette van Horn, lid raad van bestuur Adelante zorggroepYvette van Horn is sinds 2010 werkzaam als revalidatiearts binnen Adelante met als aandachtsgebied amputatie, traumatologie en orthopedie. Naast het versterken van de teams cardiorevalidatie en dwarslaesie vervult zij vanaf 2013 de functie van medisch manager voor volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie. Sinds januari 2017 is Yvette benoemd als Lid van de Raad van Bestuur van Adelante Zorggroep.
Dagvoorzitter voor dit symposiumDrs. Barbara Janssen-Solberg, beleidsadviseur Intergraal Risico Management, Maastricht UMC+

Laat u inspireren en ontdek hoe organisatieontwikkeling en leren op een vernieuwende manier vormgegeven kan worden! 
Locatie: Kasteelhoeve De Grote Hegge, Waterstraat 9, 6017 AJ in Thorn
Datum en tijd: Donderdag 5 oktober 2017                        Ontvangst met koffie/thee en broodjes vanaf 12.30 uur.
                        Start programma 13.30 uur.
                        Einde programma 17.00 uur, waarna netwerkborrel. 
Inschrijven: U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@zorgsense.nl
Kosten van dit symposium: € 185,00 per deelnemer.