edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws
EPAP-cursus

EPAP-cursus

Weer een groep enthousiaste SEH verpleegkundigen (i.o.) in actie bij onze cursus Emergency Procedures Adult Patients (EPAP). Deze keer verpleegkundigen

Cursusboeken PEP en EPAP nu te bestellen!

𝘿𝙤𝙚𝙡𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥: acute zorg professionals (i.o.) / kinderverpleegkundigen De cursusboeken PEP (Pediatric Emergency Procedures) en EPAP (Emergency Procedures Adult Patients) dienen als

Emergency Procedures Adult Patients (EPAP) geaccrediteerd

Goed nieuws, onze cursus 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮 𝙋𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙪𝙧𝙚𝙨 𝘼𝙙𝙪𝙡𝙩 𝙋𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩𝙨 (𝙀𝙋𝘼𝙋) is door de Kwaliteitsregisters V&VN en NVSHV opnieuw geaccrediteerd, zowel de

Symposium en scholing “Zorg voor de kwetsbare oudere” (Aankondiging)

In de huidige (vervolg)opleidingen en bijscholingen voor professionals in de zorg en de hulpverlening is er onvoldoende aandacht voor de kwetsbare oudere. Dat moet snel veranderen om beter te kunnen anticiperen op zorgbehoeften van deze steeds groter wordende bevolkingsgroep.
Daarom start EDU-line medio 2018 een multidisciplinaire bijscholing voor zorgverleners uit zowel de 1e- als de 2e-lijns gezondheidszorg.

Een symposium op 17 mei 2018 rondom dit thema vormt de opmaat voor deze bijscholing.

Doel is om de praktische kennis te vergroten over de kwetsbare oudere, en over de uitdagingen waarmee zorgverleners – binnen de muren van zorginstellingen en daar overheen – te maken krijgen in uiteenlopende situaties.
Beoogd resultaat: het thema ouderenzorg in z’n algemeenheid beter verankeren in de dagelijkse zorgpraktijk, en tevens een brug slaan tussen opleidingen en de praktijk.

In bijeenkomsten die los of in combinatie kunnen worden gevolgd, worden op aansprekende wijze specifieke onderwerpen behandeld als:
• Kwetsbaarheid
• Verwardheid
• Functionele achteruitgang
• Polyfarmacie
• Ouderenmishandeling
• Complexe besluitvorming

Deze onderwerpen komen samen in casuïstiekbesprekingen met zeer herkenbare casus die multidisciplinair en met zorgverleners uit de verschillende werkvelden (1e en 2e-lijn) worden gevoerd.
Expert-talks en bruikbare tools voor de praktijk vormen onderdeel van de bijeenkomsten.

Via een forum kunnen deelnemers straks ervaringen uitwisselen en met elkaar in discussie gaan.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V, KNMG-ABAN.

Wij nodigen iedereen van harte uit om zich alvast in te schrijven voor het symposium met de titel
“Care for Frailty” – invulling geven aan de zorg voor de kwetsbare ouderen.

Datum: donderdag 17 mei 2018 van 12.30 – 17.00 uur
Locatie: regio Eindhoven (verdere informatie volgt)
Kosten: € 95,00