edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Wij gaan verhuizen per 1 mei!

Ons bedrijf groeit, en naast alle vernieuwingen in onze cursussen en trainingen zijn we ook toe aan een nieuwe locatie,

E-learning Basiscursus Palliatieve Zorg geaccrediteerd

Goed nieuws, onze nieuwste 𝙚-𝙡𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 𝘽𝙖𝙨𝙞𝙨𝙘𝙪𝙧𝙨𝙪𝙨 𝙋𝙖𝙡𝙡𝙞𝙖𝙩𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙯𝙤𝙧𝙜 is door het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals geaccrediteerd met 4 𝙥𝙪𝙣𝙩𝙚𝙣.

Wist je al dat…

…wij cursussen en trainingen aanbieden voor gespecialiseerd verpleegkundigen (AOA – BAZ – SEH – IC – Recovery – Kinderverpleegkunde –

Symposium en scholing “Zorg voor de kwetsbare oudere” (Aankondiging)

In de huidige (vervolg)opleidingen en bijscholingen voor professionals in de zorg en de hulpverlening is er onvoldoende aandacht voor de kwetsbare oudere. Dat moet snel veranderen om beter te kunnen anticiperen op zorgbehoeften van deze steeds groter wordende bevolkingsgroep.
Daarom start EDU-line medio 2018 een multidisciplinaire bijscholing voor zorgverleners uit zowel de 1e- als de 2e-lijns gezondheidszorg.

Een symposium op 17 mei 2018 rondom dit thema vormt de opmaat voor deze bijscholing.

Doel is om de praktische kennis te vergroten over de kwetsbare oudere, en over de uitdagingen waarmee zorgverleners – binnen de muren van zorginstellingen en daar overheen – te maken krijgen in uiteenlopende situaties.
Beoogd resultaat: het thema ouderenzorg in z’n algemeenheid beter verankeren in de dagelijkse zorgpraktijk, en tevens een brug slaan tussen opleidingen en de praktijk.

In bijeenkomsten die los of in combinatie kunnen worden gevolgd, worden op aansprekende wijze specifieke onderwerpen behandeld als:
• Kwetsbaarheid
• Verwardheid
• Functionele achteruitgang
• Polyfarmacie
• Ouderenmishandeling
• Complexe besluitvorming

Deze onderwerpen komen samen in casuïstiekbesprekingen met zeer herkenbare casus die multidisciplinair en met zorgverleners uit de verschillende werkvelden (1e en 2e-lijn) worden gevoerd.
Expert-talks en bruikbare tools voor de praktijk vormen onderdeel van de bijeenkomsten.

Via een forum kunnen deelnemers straks ervaringen uitwisselen en met elkaar in discussie gaan.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V, KNMG-ABAN.

Wij nodigen iedereen van harte uit om zich alvast in te schrijven voor het symposium met de titel
“Care for Frailty” – invulling geven aan de zorg voor de kwetsbare ouderen.

Datum: donderdag 17 mei 2018 van 12.30 – 17.00 uur
Locatie: regio Eindhoven (verdere informatie volgt)
Kosten: € 95,00

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email