CURSUSSEN & Trainingen

Kwaliteit staat voorop! Je kunt rekenen op actuele kennis en expertise, doordachte didactische aanpak en resultaatgerichtheid. Onze trainers nemen deelnemers op prikkelende en enthousiaste wijze mee in uitgekiende programma’s.

Ontdek welke cursussen, trainingen en workshops wij aanbieden voor professionals in de verschillende sectoren van de zorg.

maatwerk

Een cursus, training of workshop is succesvol als deelnemers datgene wat ze geleerd hebben in de praktijk gaan toepassen. Dat gebeurt alleen wanneer het programma aansluit bij de leerbehoefte en/of een oplossing biedt voor problemen die men in het werk ervaart. Een cursus, training of workshop dient aan drie belangrijke voorwaarden te voldoen: focus, structuur en contact.

Ga met ons in gesprek over vragen, behoeften en wensen die binnen je organisatie/team leven en waarvoor je mogelijk een passende oplossing zoekt.

Pediatric Emergency Procedures

Pediatric Emergency Procedures (PEP)

Zorg voor het vitaal bedreigde kind.
Emergency Procedures Adults (EPA)

Emergency Procedures in Adult Patients (EPAP) – brede basis

Zorg voor de vitaal bedreigde volwassene (acute zorg professionals).
Traumazorg

Emergency Procedures in Adult Patients (EPAP) – trauma

Opvang van de (multi)traumapatiënt op de SEH (acute zorg professionals).
Airway

Emergency Procedures in Adult Patients (EPAP) – mechanische beademing

Zorg voor de mechanisch beademde patiënt (IC professionals).

Basiscursus Vitaal Bedreigde Patiënt

Zorg voor de vitaal bedreigde patiënt (setting anders dan ziekenhuis).

Klinisch Redeneren / Kritisch Denken

Klinisch redeneren en kritisch denken ter ondersteuning en verantwoording van het eigen handelen (professionals zorg en welzijn).
Scenariotrainingen

Scenariotraining Multidisciplinaire Teams

Multidisciplinaire teamtraining opvang (potentieel) vitaal bedreigde patiënt (acute zorg professionals).
Oncologie

Basiscursus Oncologie

‘Patient journey’ waarin de oncologische patiënt wordt gevolgd vanaf de eerste symptomen tot aan het ontslag en de mogelijke nazorg (verpleegkundigen).
Basisscholing Palliatieve zorg

Basiscursus Palliatieve Zorg

‘Patient journey’ waarin de kernprincipes van palliatieve zorg centraal staan (verpleegkundigen).
Voorbehouden handelingen blaaskatheterisatie

Voorbehouden handelingen / Praktijkscholingen

Praktijkscholingen voorbehouden en risicovolle handelingen (verpleegkundigen en verzorgenden).
Voorbehouden handelingen Palliatieve Zorg

Voorbehouden handelingen Palliatieve Zorg

Praktijkscholing voorbehouden en risicovolle handelingen in de Palliatieve zorg (verpleegkundigen en verzorgenden).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.