edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Uitkomsten symposium Care for Frailty

Op 17 mei jongstleden heeft het symposium Care for Frailty plaatsgevonden. Tijdens dit symposium stond de multidisciplinaire benadering van de oudere in een kwetsbare positie centraal. Bij het symposium waren allerlei professionals aanwezig uit de verschillende beroepsvelden die in aanraking komen met deze patiëntenpopulatie. Robbert Gobbens (lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen) gaf de aftrap door tijdens de openingslezing het begrip “Frailty” toe te lichten en de betekenis hiervan voor zowel de oudere zelf, mantelzorgers als de beroepsbeoefenaren te verduidelijken. Met behulp van een korte video werd zijn verhaal krachtig neergezet. Dit maakte de nodige emoties los bij de aanwezigen. Dit leidde tot een grote betrokkenheid van de aanwezigen om actief kennis en inzichten met elkaar te delen.

Onder begeleiding van vier deskundigen gingen de deelnemers met elkaar aan de slag. Met welke problemen wordt de oudere mens geconfronteerd en hoe kan het zorg- en welzijnsdomein hier adequaat mee omgaan? Een en ander werd verduidelijkt door middel van een casus.

Tijdens de centrale discussie is een terugkoppeling uit de groepen gegeven. Opvallend is dat er nog veel gedacht wordt in oplossingen door zorgverleners, terwijl een groot aantal problemen vooral binnen het sociale domein liggen. Daarnaast moeten de zorgverleners leren problemen eerst te signaleren, dan te beoordelen wie hierin de beste ondersteuning kan bieden, alvorens zelf acties te ondernemen. Dat de problemen veel verder reiken dan de zorg, daarover was men het al snel eens. We hebben elkaar nodig en dit kan alleen vormgegeven worden wanneer we met elkaar in gesprek gaan en bereid zijn om de samenwerking op te zoeken. 

Naar mate het symposium vorderde, groeide het enthousiasme om hiermee verder te gaan. Het voorstel om kenniswerkplaatsen te organiseren werd door de deelnemers omarmd.

Voorafgaand aan het symposium werd een lunch aangeboden en was er gelegenheid verschillende stands te bezoeken. Met dank aan CRDLDuchesseOnwijsSmeets loopcomfortF van de VoorenSevagram en ZorgSense.