edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Veranderen is leren, leren is veranderen….

De ervaring leert dat veranderingsprocessen in het algemeen moeizaam verlopen. Ze gaan vaak gepaard met weerstand.
De vraag die meestal wordt gesteld is: “Waarom moet er veranderd worden?” De waarom-vraag is een essentieel onderdeel van gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. Als die vraag niet beantwoord kan worden, is er feitelijk geen bestaansrecht. De waarom-vraag is belangrijker dan de vorm, het hoe en wat. De focus op wat je doet en hoe je dat doet, creëert geen energie. Dit heeft ook betekenis voor de missie die organisaties formuleren, doelstellingen voor projecten en programma’s, enzovoort. 
Maar zelfs wanneer de waarom-vraag beantwoord kan worden, is het gezien de stroperigheid waarmee veranderprocessen vaak verlopen, duidelijk dat veranderen geen eenvoudige opgave is. Veranderen vraagt een barrière te nemen die niet vanzelfsprekend is. Een belangrijke oorzaak van het stagneren van veranderingen ligt in het feit dat mensen eigen werkelijkheden creëren of dat er aannames bestaan die uiteindelijk een belemmering vormen om daadwerkelijk te gaan veranderen. De aannames bepalen welke keuzes gemaakt worden en zijn dus bepalend hoe met veranderingen wordt omgegaan. Gedrag is afgestemd op de aannames die mensen maken.

De meeste bedrijven en organisaties hebben een visie en missie die al of niet bekend is bij medewerkers. In de praktijk blijkt dat in veel gevallen heel veel medewerkers gedrag laten zien dat niet congruent is aan die missie en visie. Daaruit zou men kunnen
concluderen dat medewerkers hun eigen werkelijkheid creëren bij wat de missie inhoudt en daardoor verschillend gedrag laten zien. Dat heeft dan weer tot gevolg dat managers – ook weer op basis van hun aannames – soms acties uitzetten die een werkelijke verandering juist in de weg staan.

Volgens Covey (2015) heeft visie alles te maken met richting kiezen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de toekomst te beïnvloeden en te veranderen. Visie is ook kijken naar de mogelijkheden en keuzes maken.Volgens Quinn (2004) is een echte verandering alleen mogelijk indien men bereid is om uit de comfortzone te stappen. Dat is tevens de basis die nodig is om individueel en van en met anderen te gaan leren. Quinn noemt dat de fundamentele toestand van (persoonlijk) leiderschap die leidt tot resultaatgerichtheid, interne gedrevenheid en een open houding naar de omgeving. Het resultaat hiervan is dat men tot een ander bewustzijn komt en een andere visie.
EDU-line is gespecialiseerd in het ondersteunen van leer- en veranderingsprocessen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een GRATIS adviesgesprek.