edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Vondenhoff, R., “Critical Companionship, een actief-leren-model voor de praktijk” (2013).

Intercollegiale toetsing is in veel beroepstakken nog geen gemeengoed. Toch groeit de overtuiging dat er meer aandacht moet zijn voor frequente monitoring van de performance als belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. 

Aanleidingen hiervoor zijn de veranderde verwachtingen van klanten/cliënten, de concurrentiepositie van bedrijven en organisaties als gevolg van marktwerking, eisen van de overheid en uitvoeringsorganen. Gelet wordt op de algemeen geleverde kwaliteit, de vakdeskundigheid, de wijze waarop deze deskundigheid ten uitvoer wordt gebracht, en de middelen waarmee dat gebeurt.

Het is van groot belang dat taakvolwassen professionals zich voldoende bewust zijn van het feit dat hun handelen voortdurend onder een vergrootglas wordt gelegd, dat zij dit gegeven accepteren, en dat zij als vanzelf bereid zijn om het niveau van de individuele en gezamenlijke kwaliteiten continu bij te stellen. Dit vraagt om een kritische reflectieve houding en de bereidheid om zich kwetsbaar en leerbaar op te stellen. Veel professionals zullen hierbij ondersteuning behoeven. Zeker wanneer men bedenkt dat situaties kunnen ontstaan waarin blijkt dat grenzen van persoonlijk kunnen eerder worden bereikt dan wat men zelf wil of wat binnen een bepaalde functie verwacht of zelfs vereist is.

In dit artikel introduceert EDU-line bedrijfsopleidingen “Critical Companionship” als een praktisch uitvoerbaar en effectief kwaliteitsinstrument.

Klik hier en lees het volledige artikel van EDU-line (2013)