edu-line nieuws

Volg onze ontwikkelingen op de voet en bekijk de laatste nieuwsberichten van EDU-line. Ook op Facebook en LinkedIn worden regelmatig updates geplaatst.

recent nieuws

Werknemers zijn niet in cijfers te vangen

Steeds meer bedrijven denken na over veranderingen in hun beoordelingssystematiek. Een keer per jaar een gesprek voeren met de medewerker levert geen genuanceerd beeld op wat betreft zijn of haar performance. Anders wordt het wanneer een doordachte feedback- en leercultuur in een organisatie of bedrijf is ingebed die voldoende handvatten biedt aan werknemer en werkgever om inzicht te krijgen in de te leveren en de geleverde prestaties. Tevens ontstaat een goed beeld van het leervermogen en dus van de geschiktheid van de medewerker voor een functie en van de interactie tussen werknemers in relatie tot de verwachte productie en kwaliteit.

EDU-line helpt en ontzorgt organisaties en bedrijven bij verbetertrajecten.
Neem geheel vrijblijvend contact op!